Uzgodnienia Burmistrza Siechnic i Starosty Powiatu Wrocławskiego w sprawie budowy chodnika Zębice - Groblice
Podczas spotkania Burmistrza Siechnic i Starostów Powiatu Wrocławskiego, które odbyło się 18 października 2016 r., w Urzędzie Starostwa we Wrocławiu, uzgodniono termin oraz sposób finansowania budowy chodnika Zębice - Groblice. Ustalono, że:
1. Ogłoszenie przetargu i wejście na budowę, nastąpi w 2016 roku.
2. Termin zakończenia budowy chodnika wyznaczono na koniec października 2017 roku.

Budowa chodnika ma być finansowana, pól na pół, przez Powiat Wrocławski i Gminę Siechnice, w ramach Programu "Bezpieczna droga".
Faktyczna wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1 mln 900 tys. zł.. W związku z tym, określono inny, niż dotychczas zakładano, sposób finansowania przedsięwzięcia:

1. W 2016 - 300 tys wykłada Starostwo Powiatowe we Wrocławiu.
Jeśli te środki nie zostaną przez Starostwo wykorzystane w bieżącym roku, to nastąpi ich przesunięcie na rok 2017, jako tzw. "niewygasy".
2. W 2017 - 300 tys. wykłada Starostwo Powiatowe we Wrocławiu oraz 600 tys Gmina Siechnice.
Rada Miejska w Siechnicach, uchwałami z dn. 20 października 2016, w sprawie zmiany budżetu gminy Siechnice na 2016 oraz zmiany WPF gminy Siechnice, zdjęła z tegorocznego budżetu Gminy kwotę 300 tys przeznaczoną na dotację dla Powiatu Wrocławskiego na realizacje Programu "Bezpieczna droga", Kwota ta została przesunęła do kategorii "wolne środki". W WPF, na 2017 rok, Rada zabezpieczyła 600 tys na realizację programu "Bezpieczna droga", w ramach którego ma być budowany chodnik Zebice - Groblice
3. W 2018 - przekazanie Wykonawcy ostatniej transzy przez Starostwo Powiatu Wrocławskiego i Gminę Siechnice, która zabezpieczyła w WPF na 2018 rok, 300 tys. na realizację Programu "Bezpieczna droga".

-Gmina Siechnice liczy na oszczędności przetargowe. Jeśli będą oszczędności przetargowe, to środki te zostaną przeznaczone na jedno z trzech, tak zwanych, "zadań alternatywnych" - budowy chodnika przy ul. Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie, przy ul. Dąbrowskiego w Świętej Katarzynie lub w Zacharzycach.

Więcej informacji na ten temat dostępnych jest TUTAJ, w relacji z sesji RM w Siechnicach z dn. 20 października 2016, podczas której Burmistrz Siechnic wyjaśnia sprawę budowy chodnika Zębice - Groblice

Anna Schindler
Historia budowy chodnika Zębice - Groblice
NAJNOWSZE INFORMACJE o budowie chodnika Zębice - Groblice, od torów kolejowych w Zębicach do DK94 w Groblicach
Podczas spotkania Burmistrza Siechnic i Starostów Powiatu Wrocławskiego, które odbyło się 18 października 2016 r., w Urzędzie Starostwa we Wrocławiu, uzgodniono termin oraz sposób finansowania budowy chodnika Zębice - Groblice. Ustalono, że:
1 - ogłoszenie przetargu i wejście na budowę, "wkopanie pierwszej łopaty", nastąpi w 2016 roku.
2 - Termin zakończenia budowy chodnika wyznaczono na koniec października 2017 roku.

Budowa chodnika ma być finansowana, pól na pół, przez Powiat Wrocławski i Gminę Siechnice, w ramach Programu "Bezpieczna droga". Faktyczna wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1 mln 900 tys. zł.. W związku z tym, określono inny, niż dotychczas zakładano, sposób finansowania przedsięwzięcia:

1. W 2016 - 300 tys wykłada Starostwo Powiatowe we Wrocławiu.
Jeśli te środki nie zostaną przez Starostwo wykorzystane w bieżącym roku, to nastąpi ich przesunięcie na rok 2017, jako tzw. "niewygasy".
2. W 2017 - 300 tys. wykłada Starostwo Powiatowe we Wrocławiu oraz 600 tys Gmina Siechnice.
Rada Miejska w Siechnicach, uchwałami z dn. 20 października 2016, w sprawie zmiany budżetu gminy Siechnice na 2016 oraz zmiany WPF gminy Siechnice, zdjęła z tegorocznego budżetu Gminy kwotę 300 tys przeznaczoną na dotację dla Powiatu Wrocławskiego na realizacje Programu "Bezpieczna droga", Kwota ta została przesunęła do kategorii "wolne środki". W WPF, na 2017 rok, Rada zabezpieczyła 600 tys na realizację Programu "Bezpieczna droga", w ramach którego ma być budowany chodnik Zebice - Groblice
3. W 2018 - przekazanie Wykonawcy ostatniej transzy przez Starostwo Powiatu Wrocławskiego i Gminę Siechnice, która zabezpieczyła w WPF na 2018 rok, 300 tys. na realizację programu "Bezpieczna droga".

-Gmina Siechnice liczy na oszczędności przetargowe. Jeśli będą oszczędności przetargowe, to środki te zostaną przeznaczone na jedno z trzech, tak zwanych, "zadań alternatywnych" - budowę chodnika przy ul. Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie, budowę chodnika przy ul. Dąbrowskiego w Świętej Katarzynie lub budowę chodnika w Zacharzycach.

Więcej na ten temat
TUTAJ, w relacji z sesji RM w Siechnicach z dn. 20 października 2016, podczas której Burmistrz Siechnic wyjaśnia sprawę budowy chodnika Zębice - Groblice

INFORMACJE z 7 października 2016 o budowie chodnika Zębice - Groblice

Już październik, a ogłoszenia o przetargu na budowę chodnika wzdłuż ul. Prusa w Zębicach i wzdłuż ul. Kolejowej w Groblicach, jak nie było, tak nie ma. Pracownicy Starostwa Powiatowego we Wrocławiu uspakajają, że ogłoszenie na pewno się ukaże. Powtarzają tak od lipca.
Zaniepokojeni wydłużającą się przerwą w realizacji projektu, zapytaliśmy Starostę Powiatu Wrocławskiego, pana Romana Potockiego, o przyczyny opóźnienia. Pismo do Starosty dostępne jest TUTAJ.

7 października, w dniu składania pisma w Starostwie, okazało się, że nie ma Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Siechnice i Powiatem Wrocławskim w tej sprawie. Pismo do Burmistrza Siechnic z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji dostępne jest TUTAJ

WCZEŚNIEJSZE INFORMACJE o budowie chodnika Zebice - Groblice

W lipcu 2016 r, Starostwo Powiatu Wrocławskiego, przyjęło złożoną przez projektanta dokumentację budowy chodnika. Ogłoszenie o przetargu miało się ukazać w lipcu (najpóźniej w sierpniu). Informacja o tym, dostępna jest TUTAJ

W listopadzie 2015 r., Burmistrz Siechnic, złożył w Starostwie Powiatu Wrocławskiego "wniosek alternatywny" do wniosku o budowę chodnika Zębice - Groblice w postaci budowy chodników: przy ul. Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie i w Zacharzycach oraz przy ul. Dąbrowskiego, w Świętej Katarzynie Informacje o realizacji wniosku pierwotnego i alternatywnego dostępne sąTUTAJ

W październiku 2015 r, Burmistrz Siechnic złożył w Starostwie Powiatu Wrocławskiego wniosek o budowę chodnika wzdłuż ul. Kolejowej w Groblicach i ul. Prusa w Zębicach (od DK 94 w Groblicach do linii kolejowej E30 w Zębicach), w ramach Programu "Bezpieczna droga". Wniosek został zakwalifikowany do realizacji w 2016 roku.

Anna Schindler
Uwagi mieszkańców Zębic, Stowarzyszenia Teraz Gmina i Sołectwa do projektu zmiany SUiKZP g. Siechnice
Dnia 29 września upłynął termin składania uwag i wniosków do projektu zmiany SUiKZP gminy Siechnice, m.inn., dla części obrębów Radwanice, Siechnice, Prawocin, Zębice, Grodziszów oraz dla części obrębów Sulęcin - Szostakowice, Zębice. Mieszkańcy Zębic mieli okazję zapoznać się z proponowanymi zmianami i rozmawiać o kierunku zmian, również podczas spotkań w dn.:5 i 16 września zorganizowanych przez Annę Schindler, w świetlicy Pod Lipami, 7 września podczas spotkania konsultacyjnego zorganizowanego w Ratuszu przez Urząd Miejski w Siechnicach, 23 września, podczas Zebrania Wiejskiego wsi Zębice z udziałem Burmistrza Siechnic.
Mieszkańcy złożyli uwagi i komentarze do projektu zmiany Studium indywidualnie oraz w piśmie zbiorowym. Uwagi złożyło również Stowarzyszenie Teraz Gmina oraz Sołtys i Rada Sołecka Zębic.
Uwagi mieszkańców Zębic - pismo do Burmistrza i Rady Miejskiej w Siechnicach, podpisane przez mieszkańców Zębic
Uwagi Stowarzyszenia Teraz Gmina - pismo do Burmistrza Siechnic i Rady Miejskiej w Siechnicach
Stanowisko Sołectwa

Anna Schindler
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Radwanice, Siechnice, Prawocin, Zębice, Grodziszów oraz dla części obrębów Sulęcin - Zębice
Szanowni Państwo,

to już ostatnie dni wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla terenów położonych w części obrębów Radwanice, Siechnice, Prawocin, Zębice, Grodziszów oraz dla części obrębów Sulęcin - Zębice
W ramach proponowanych zmian, na terenie Zębic planowane są, m.inn., dwie strefy gospodarcze, nowy przebieg DK 94 (drogi przyspieszonego ruchu) i jeszcze inne zmiany dotyczące funkcji terenów. Projekt zmiany Studium wyłożony będzie do 14 września. Uwagi można zgłaszać do 29 września.
Niżej, link do projektu zmiany Studium
Link do projektu zmiany Studium

ZAPRASZAM na SPOTKANIE w tej sprawie.

Spotykamy się 16 września, w piątek, o godz. 18.30,
w świetlicy Pod Lipami.


Do zobaczenia,
Anna Schindler
Zębice na Dożynkach Gminnych w Świętej Katarzynie
4 września, w niedzielę, odbyły się w Świętej Katarzynie Dożynki Gminne..

Na tę okazję, zębicki Zespół SPLOT w składzie: Janina Hrycyna, Irena Diakowska, Maria Semenowicz, Teresa Zdobylak, Elżbieta Kobberger oraz Robert Kobberger,wykonał wieniec - TORT.
Na Dożynkach, Zębice reprezentowali: Elżbieta i Robert Kobberger, Teresa Zdobylak oraz Mieczysław Brzezicki. Tort, który nieśli w KOROWODZIE DOŻYNKOWYM, był imponujący i ... apetyczny!
Podziękowania dla Zosi, Tosi i Jasia Osieleńców, (i opiekującej się Nimi Magdy), którzy z zapałem nieśli tabliczkę z nazwą naszej miejscowości.

Zdjęcia z uroczystości dożynkowych dostępne są TUTAJ
Łapmy zębickie lato obiektywem!
Lato w pełni. Rolnicy rozpoczęli żniwa, a ja urlop. Jadąc na rowerze drogą polną z Zębic do Świętej Katarzyny, nie mogłam oderwać wzroku od obrazów namalowanych przez Naturę. Sfotografowałam kilka z nich. Zdjęcia umieściłam tutaj, w Zębickiej Galerii.
Łapmy zębickie lato obiektywem. Jest urokliwe!
Przysyłajcie Państwo zdjęcia na adres e-mailowy: aanimaa@wp.pl Chętnie zamieszczę je w Zębickiej Galerii
Wiadomo już, kiedy będzie budowany chodnik na odcinku Zębice - Groblice
W czerwcu, został ukończony projekt techniczny na budowę chodnika wzdłuż ulicy Prusa w Zębicach i wzdłuż ulicy Kolejowej w Groblicach. W tym czasie, Gmina Siechnice i Powiat Wrocławski uzgodniły warunki umowy o współpracy w ramach programu "Bezpieczna droga". Przetarg na wykonanie chodnika, Starostwo Powiatowe ogłosi w końcu lipca, po otrzymaniu pozwoleń na budowę. Budowa chodnika rozpocznie się we wrześniu lub w październiku tego roku.
Chodnik będzie budowany w ramach programu poprawy bezpieczeństwa wzdłuż dróg powiatowych, pn.: Bezpieczna droga. Planowany udział Gminy Siechnice w tym projekcie wynosi 50% kwoty zaplanowanej na wykonanie zadania. Gmina zadanie będzie finansowała w okresie dwuletnim. Przedsięwzięcie realizuje Powiat Wrocławski.

Anna Schindler
Jak kręcił się projekt "To KRĘCI"
Projekt "To KRĘCI" zakończony!
Ostatnim, trzecim etapem projektu była wystawa "STOP KLATKA". Zaprezentowaliśmy ją w świetlicy Pod Lipami, podczas Zębickiego Babiego Lata. Na wystawie pokazaliśmy fotografie podczas sesji zdjęciowej "W ATELIER". Kilka prac, wydrukowanych w dużym formacie i oprawionych wystawiliśmy na licytację, a kilkanaście przekazaliśmy jako fanty na loterię. Zebrane w ten sposób środki pieniężne przeznaczyliśmy na budowę siedzisk w zębickiej altanie "Pod Strzechą"
Zdjęcia z wystawy i z licytacji, które zorganizowaliśmy podczas Zębickiego Babiego Lata, dostępne są TUTAJ

Za nami drugi etap projektu "To KRĘCI".
W ramach drugiego etapu odbyła się sesja fotograficzna; "W ATELIER".
Na terenie przy świetlicy Pod Lipami urządziliśmy dziewiętnastowieczne atelier fotograficzne. Zaprosiliśmy do niego Mieszkańców Zębic, a Monika Cichoszewska - Mykicka, artystka fotograf, również z Zębic, wykonała uczestnikom wydarzenia grupowy portret techniką mokrego kolodionu. W centrum zainteresowania był, oczywiście, wielkoformatowy aparat fotograficzny. Zdjęcia z przebiegu tego wydarzenia robiła Anna Schindler. Prezentacja zdjęć odbędzie się w ramach wystawy STOP KLATKA, podczas Zębickiego Babiego Lata.
Zdjęcia z sesji "W ATELIER" dostępne są TUTAJ

Zakończyliśmy pierwszy etap projektu To KRĘCI - cykl spotkań filmowych Kocham kino - Dlaczego lubimy oglądać filmy?
Agnieszka Kubera, która program cyklu opracowała i go realizowała, tym razem, zaproponowała spotkanie z filmem muzycznym. Zastanawialiśmy się po co filmowi muzyka?
Kulinarną oprawę finału wakacyjnych spotkań z filmem wzięła w swoje złote ręce Jadzia Przystawska. Uczestnicy filmowych spotkań nominowali ciasta upieczone przez Jadzię do nagrody "Wypiek PALCE LIZAĆ"!
Miano MIŁOŚNIKA FILMU uzyskała pani Krystyna Kaczmar. Pani Krysia uczestniczyła we wszystkich spotkaniach!
Zdjęcia ze spotkań dostępne są TUTAJ

Relacja ze spotkań "Kocham kino - Dlaczego lubimy oglądać filmy?"
Na zakończenie poznaliśmy historię amerykańskiego muzyka, Sixto Rodrigueza. Historia niezwykle ładująca akumulatory!
6 sierpnia, z filmem grozy, spotkaliśmy się po obejrzeniu i rozmowie o dwóch niespodziankach przygotowanych przez Agnieszkę.

O 18.00 - spotkanie z filmem Damiana Szifrona "Dzikie historie". Producentem Dzikich historii jest Pedro Almodovar..
Przyglądaliśmy się zachowaniom osób, którym, w pewnym momencie, "puszczają nerwy" i tracą kontrolę nad swoimi emocjami. Zastanawialiśmy się, co łączy tych bohaterów, którzy zostali przedstawieni w odrębnych historyjkach. Nie mieliśmy wątpliwości, że podobieństwo zachowań.
O 20.15 - spotkanie z filmem Davida O. Russella "Poradnik pozytywnego myślenia"
Czarująca opowieść o staraniach młodego mężczyzny, który po długiej terapii przebytej z powodu zdrady żony, wraca do rodzinnego miasteczka, by rozpocząć kolejny etap życia realizując, tym razem, strategię pozytywnego myślenia. Świetna inspiracja do opracowania własnego poradnika pozytywnego myślenia!Po niespodziankach,


16 lipca, podczas spotkania z filmem animowanym, Agnieszka postawiła pytanie: czy film animowany jest tylko dla dzieci? Widownia, wiekowo bardzo zróżnicowana, różnie też odpowiadała na to pytanie.

A o godz. 20.15, zapowiadana niespodzianka. Okazało się, że był to film lekki i przyjemny. W filmie "Szef", bo o nim mowa, Jon Favrreau, scenarzysta, reżyser i główny aktor w jednej osobie, ustawił w poziomie: pielęgnowanie swojej pasji, odnajdywania samego siebie i przyjemność gotowania. Bardzo pozytywnie nastrajała również muzyka. Było apetycznie, rytmicznie,i motywująco, no i oczywiście bardzo przyjemnie.


2 lipca, Agnieszka zaprosiła nas na spotkanie z komedią romantyczną.
Pomimo oberwania chmury i ulewnego deszczu, który zaczął padać przed godz. 18.00, "Pod Lipy" dotarło kilkanaście osób z pozytywną energią i nastawionych na obejrzenie "Wesela w Sorrento". Sołtys Robert swoją "bryką" podwiózł stałych I niezawodnych uczestników spotkań. Po filmie, nagrodzonej Oscarem Susanne Bier z Piercem Brosnanem i Trine Dyrholm w rolach głównych, zastanawialiśmy się czy komedia romantyczna jest tylko dla kobiet?
To był bardzo udany wieczór filmowy.


17 czerwca,
, Agnieszka zaprosiła na spotkanie: Czy film akcji to wyłącznie męski gatunek? Punktem odniesienia był film "Olimp w ogniu", w reż.: Antoine'a Fuquy.
W piątkowym spotkaniu poznaliśmy dwóch bohaterów akcji.. Pierwszy to filmowy Mike Banning, grany przez Gerarda Butlera. Drugim superbohaterem został Marcin z Zębic, który błyskawicznie pokonał trasę: dom - świetlica Pod Lipami, przyniósł ładowarkę do komputera Toshiba i dzięki Marcinowi mogliśmy obejrzeć końcówkę filmu.


Podczas pierwszego spotkania, 5 czerwca zastanawialiśmy się Czy komedia to film dla każdego?. Agnieszka wprowadziła nas w tajniki gatunku, obejrzeliśmy francuską komedię "Przychodzi facet do lekarza" w reż. Danego Boona. Bawiliśmy się wybornie.

Więcej o cyklu "Kocham kino - Dlaczego lubimy oglądać filmy? TUTAJ
Więcej informacji o projekcie "To Kręci" TUTAJ
Galeria zdjęć TUTAJ
Mieszkańcy wybrali nowego Sołtysa Zębic

Pan Robert Kobberger został nowym sołtysem Zębic.
Gratulujemy i życzymy powodzenia !


23 maja, nowego Sołtysa wybrali Mieszkańcy Zębic podczas zebrania zwołanego w tym celu przez Burmistrza Siechnic.
W zebraniu wzięło udział 41 osób. 39 uczestników zebrania poparło kandydaturę p. Kobbergera.
Zebraniu przewodniczyła p. Barbara Kosterska - sekretarz gminy Siechnice.

Dziękujemy poprzedniemu sołtysowi, p. Tomaszowi Osieleńcowi, który reprezentował Zębice przez ostatni rok..

Fotorelacja dostępna jest TUTAJ
Koncepcja zagospodarowania terenu dla działki naprzeciw osiedlowego parku w Zębicach
W załącznikach, przekazuję Państwu koncepcję zagospodarowania terenu dla działki 187/27 przy ul. Prusa w Zębicach, vis a vis osiedlowego parku.
Koncepcja zagospodarowania terenu - rysunek
Koncepcja zagospodarowania terenu - opis cz..1
Koncepcja zagospodarowania terenu - opis cz. 2
Koncepcja zagospodarowania terenu - opis cz.3

Koncepcja została opracowana z uwzględnieniem sugestii mieszkańców Zębic. Konsultacje społeczne w tej sprawie zorganizowało Stowarzyszenie Teraz Gmina.
Koncepcja została przyjęta przez Gminę Siechnice.

Przyjemnej lektury,
Anna Schindler,

Prace nad aktualizacją Strategii rozwoju gminy Siechnice 2030+
W gminie Siechnice trwają prace nad aktualizacją Strategii rozwoju Gminy 2030+. W terminie od 10 marca do 10 kwietnia br. przeprowadzono konsultacje społeczne. W Urzędzie Miejskim w Siechnicach odbyły się spotkania Zespołu opracowującego Strategię z przedstawicielami jednostek pomocniczych oraz z mieszkańcami gminy Siechnice.

W tym okresie, w Świetlicy Pod Lipami w Zębicach, zorganizowałam spotkania informacyjno - konsultacyjne dla przedstawicieli sołectw Groblice - Durok, Grodziszów i Zębice. Zachęcam do zapoznania się z uwagami i z wnioskami działań zgłoszonymi przez Uczestników tych spotkań. Państwa sugestie i pomysły uporządkowałam i złożyłam w Urzędzie Miejskim w Siechnicach.
Pismo Radnej "Uwagi, wnioski do projektu aktualizacji Strategii rozwoju gminy Siechnice 2030+ dostępne jest TUTAJ

W spotkaniach uczestniczyli członkowie Rady Sołeckiej Zębic, którzy również zabrali głos w tej sprawie. Pismo, które złożyli dostępne jest TUTAJ

O wynikach kolejnych etapów opracowania strategicznego dokumentu będę Państwa informowała na bieżąco.

Anna Schindler,
radna okręgu Groblice - Durok, Grodziszów, Zębice