Apel do Burmistrza Siechnic o niezwłoczne podjęcie działań zapobiegajacych ryzyku powodzi na obszarze zlewni dolnego odcinka Strugi Miłoszowskiej
17 grudnia w Grodziszowie oraz 20 grudnia 2017 r. w Zębicach, spotkali się Sołtysi i Rady Sołeckie w/w wsi, przedstawiciel Gminnych Spółek Wodnych i Radna okręgu Grodzszów, Zębice, Groblice - Durok, Uczestnicy spotkań wystosowali apel wzywający Burmistrza Siechnic do podjęcia niezwłocznie działań, które zapobiegną występującemu ryzyku powodzi na obszarze zlewni dolnego odcinka Strugi Miłoszowskiej oraz złożyli wniosek o zabezpieczenie w budżecie gminy Siechnice na 2018 rok środków na ten cel.
Od 2009 r., od powodzi w Grodziszowie i podtopień w Zębicach, reprezentanci lokalnej społeczności zabiegają o kompleksowe rozwiązanie problemu zagrożenia powodziowego w dolnym odcinku Strugi Miłoszowskiej - obręby Grodziszów i Zębice.
W 2016 r., Burmistrz odmówił wsparcia wniosku o modernizację koryta Strugi Miłoszowskiej w dolnym jej odcinku, złożonego we wrześniu 2016 r. w DZMiUW we Wrocławiu przez radną i sołtysów Grodziszowa i Zębic. W końcu września 2017 r., bez uprzedniego lub równoczesnego przeprowadzenia gruntownej konserwacji dolnego odcinka Strugi Miłoszowskiej oraz bez odtworzenia "rowu ulgi" Z-13-1, wykonano gruntowną konserwację, od lat nieczyszczonego, rowu melioracyjnego uchodzącego do Strugi Miłoszowskiej w górnym jej odcinku, co znacznie zwiększyło zagrożenie powodziowe.
Sytuację komplikuje fakt zmiany organizacyjnej funkcjonowania gospodarki wodnej w Polsce. Zadnia dotychczas realizowane przez DZMiUW we Wrocławiu, będzie wykonywać nowotworzona, rozpoczynająca działalność od 1 stycznia 2018 r., jednostka Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Chcemy współdecydować w sprawach dotyczących Naszego otoczenia
4 grudnia, w świetlicy Pod Lipami, spotkali się Sołtysi i Rady Sołeckie Zębic i Sulęcina - Szostakowic oraz członkowie Stowarzyszenia Teraz Gmina.
Uczestnicy spotkania, które zwołała Radna Okręgu, wystosowali pisma do Burmistrza Siechnic wzywające Burmistrza do zachowania prawidłowej kolejności działań w planowaniu zagospodarowania terenu po byłym składowisku odpadów komunalnych w Sulęcinie.


Drugi żywot jednej z Trzech Lip?
W połowie listopada ścięto jedną z Trzech Lip rosnących na skrzyżowaniu ulic; Bolesława Prusa i ... Trzech Lip.
Starostwo, zarządzające zielenią rosnącą przy powiatowych drogach, posadzi nową Trzecią Lipę, na miejscu ściętego drzewa.
My, mamy pomysł na drugi żywot ściętej lipy. Z jej pnia wykonamy rzeźbę, np.: przydrożnego świątka i ustawimy ją w sąsiedztwie nowej i starych lip.

Pień lipy jest już zabezpieczony. Teraz, trzeba go okorować, następnie wysuszyć, a potem ... nadać nową formę.
Wszystko to potrwa na pewno dwa, a może trzy lata.

Zawiązuje się grupa osób, która tym się zajmie. Proszę zgłaszać się do Anki Schindler, tel.: 506 607 834
a.s.

Kalendarz wydarzeń i wynajęć sali w Świetlicy Pod Lipami na 2017
Terminarz wynajęć świetlicy "Pod Lipami"- Imprezy zamknięte

Grudzień 9, 31,
Listopad: 11, 18, 24
Wrzesień: 9, 16
Marzec: 18, 25
Luty: 11
Styczeń: 14, 28


Terminarz wydarzeń otwartych 2017

W poniedziałki i w czwartki - Fitness z pasją Link
W soboty, do końca roku - zajęcia stałe DLA DZIECI w ramach projektu " W koło jest wesoło" Link
20.12 - Zebranie sołtysów, rad sołeckich Zębic i Grodziszowa zwołane przez radną okręgu Link
20.12. - Nabór administratora świetlicy Pod Lipami Link
04.12. - Zebranie sołtysów i rad sołeckich Zębic i Sulęcina - Szostakowic, Stowarzyszenie Teraz Gmina zwołane przez radną okręgu Link
25.11 - Zębickie Andrzejki Link
02.11 - Przygotowania do wiosny - Montowanie platformy pod bocianim gniazdem Link
27.10. - Halloveen PARTY Link
28.09 - Zebranie Wiejskie wsi Zębice Link
02.09 - Zębickie BABIE LATO Link
26.08 - 1.09 - spotkania Zespołu SPLOT Link
28.06 - PREZENTACJE - Finał projektu "Jesteśmy stąd" Link
26.06 - Zębicka NOC ŚWIĘTOJAŃSKA Link
3 - 4.06 - Na Dzień Dziecka ... dwie imprezy Link
28.05 - INWAZJA KLEKOTÓW - Finał projektu "Z bajki w świat" Link
12.05 - CORAZ WIĘCEJ ławeczek w Zębicach Link
09.04, 23.04, 29.04, 7.05, 21.05, 28.05 - WARSZTATY ARTYSTYCZNO-TEATRALNE w ramach projektu "Z bajki w świat" Link
01.04 - Wiosenne SPRZĄTANIE WSI, a po sprzątaniu ognisko Link
28.03, 4.04, 11.04, 25.04, 9.05, 16.05 - WARSZTATY DZIENNIKARSKIE w ramach projektu "Jesteśmy stąd' Link
20.03 - Spotkanie startowe projektu "JESTEŚMY STĄD" Link
18.03 - Spotkanie startowe projektu " Z BAJKI W ŚWIAT Link
04.03 - DZIEŃ KOBIET PO NASZEMU, czyli przy gorącej czekoladzie Link
18.02 - WALENTYNKOWO Link
15. 02 - Zebranie Wiejskie wsi Zębice Link
07.02 - KONSULTACJE społeczne - Obwody szkolne dla dwóch szkół podstawowych w Siechnicach Link
04.02 - AKCJA CHARYTATYWNA - "Budzimy Olka" Link
21.01 - KARNAWAŁOWO Link
06.01 - KOLĘDOWANIE POD LIPAMI
Link
Jesienne przygotowania do wiosny, czyli o ... akcji montowania platformy pod bocianim gniazdem
Dzisiaj, 2 listopada 2017r., rozpoczęliśmy przygotowania do wiosny 2018!

W Zębicach zagościła ekipa Mistrzów z TAURON Polska Energia SA, by zainstalować platformę pod bocianim gniazdem.
Monterzy używając specjalistycznego sprzętu, przeprowadzili skomplikowaną operację montażu platformy.
Na początku, monterzy ściągnęli z słupa gniazdo bocianów
Następnie, zamontowali na słupie platformę


I osadzili na niej bocianie gniazdoAkcja trwała ok. 2 godzin.

A my, czekamy na wiosnę i przylot bocianów!

Link do fotoreportażu z akcji montowania platformy. Zapraszamy do obejrzenia pozostałych zdjęć

Uwagi, w związku z informacją o nowych planach zagospodarowania byłego składowsika odpadów komunalnych w Sulęcinie
Podczas Zebrania Wiejskiego Mieszkańców Zębic (28.09.2017), burmistrz Siechnic, pan Milan Ušák, poinformował o:
"poszukiwaniu przez Powiat Wrocławski działki o powierzchni 1-2 ha na nową lokalizację dla Obwodu Drogowego w Sulimowie i na której miałby zostać utworzony parking dla pojazdów usuniętych z dróg powiatowych".
W grę wchodzi działka w Sulęcinie, sąsiadująca ze zrekultywowaną w kierunku przyrodniczym kwaterą, na byłym składowisku odpadów komunalnych.

W związku z informacją, radna Anna Schindler, sołtys Zębic - Robert Kobberger i sołtys Sulęcina - Szostakowic - Izabela Schayer - Sadowska napisali do Burmistrza pismo, w którym przedstawili uwagi dotyczące tej propozycji.
Zapraszam do zapoznania się z treścią pisma.
Link do pisma, złożonego 4 października
Link do uzupełniającego pismo z dn. 4 października

A.S
Informacja o realizacji inwestycji zaplanowanych na 2017 rok w okręgu: Zębice, Groblice - Durok, Grodziszów
We wrześniu rozpoczęły się prace nad opracowaniem budżetu gminy Siechnice na rok 2018.
Pora, zatem, zdać relację z realizacji przedsięwzięć zaplanowanych na 2017 rok, w okręgu, którego jestem Państwa przedstawicielem.
Informację o planach inwestycyjnych w naszym okręgu na bieżący rok, opublikowałam na tym portalu, 21 stycznia 2017 Link

I tak:
1. Chodnik przy ul.Prusa w Zębcach i przy ul. Kolejowej w Groblicach, od przystanku kolejowego w Zębicach do drogi DK 94 w Groblicach, jest budowany!
.
2. Do końca września będzie zakończona budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zacisze, ul.Pogodnej i Słonecznej w Groblicach!

3. W końcu września rozpocznie się budowa oświetlenia drogowego na ulicy Prusa 43 - 49, na ul. Zielonej oraz na skrzyżowaniu ulic: Prusa i Dębowej w Zębicach. Prace mają być zakończone do końca listopada!

4. SPROSTOWANIE
W sierpniu, zostały zakończone prace przy budowie nowych odcinków sieci wodociągowej na ulicach: Modrzewiowej, Świerkowej, Jodłowej oraz przy drodze prywatnej pomiędzy ulicą Świerkową i Modrzewiową,
a nie,
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, przepompownią ścieków i WLZ na Modrzewiowej, Jodłowej, Świerkowej i ul. Leśnej.
Błędną informację podali przedstawiciele ZGK, którzy podczas zebrania z radnymi, w dniu 19 września 2017 r., na moje, dwukrotnie zadane pytanie o budowę sieci kanalizacyjnej na ul. Leśnej, odpowiedzieli, że prace ukończono w sierpniu b.r... Przepraszam, w ich imieniu!

5. Została wykonana dokumentacja projektowa na potrzeby przebudowy wjazdów na drogę krajową DK 94 w Groblicach (ul. Opolska dz. 322 i 32/3, Słoneczna dz. 335/6, ul. Pogodna dz. 335/1 i 120/5, ul. Polna dz. 324/3 i 148/7 oraz GDDKiA wydała (do tej pory) zezwolenia na przebudowę zjazdu nr 1,3,4). Dokumentacja projektowa i zezwolenia GDDKiA umożliwiają przystąpienie do realizacji przebudowy wjazdów. Złożyłam wniosek o ujęcie tego zadania w budżecie i WPFie Gminy na 2018 rok.

6. Opracowany jest projekt budowy tłuczniowej ścieżki pieszo - rowerowej w pasie drogi DK 94, na odcinku Groblice - os. Jarzębinowe, Urząd czeka na porozumienie z GDDKiA dotyczące ustalenia zakresu prac wykonanych przez Gminę (budowa tłuczniowej ścieżki) i GDDKiA (wylanie dywanika asfaltowego). Nie sadzę, żeby w tym roku doszło do realizacji tego ciągu komunikacyjnego, dlatego złożyłam już wniosek o ujęcie przedsięwzięcia w budżecie i WPFie Gminy na 2018 rok.

7. 19 września, przedstawiciele ZGK Sp. z o. o.. w Siechnicach, potwierdzili informację, że zakończono badania drugiego poziomu wód w Groblicach. Stwierdzono korzystne warunki hydrogeologiczne, duże pokłady wody. W związku z tym, do końca listopada 2018 roku, planuje się ukończenie prac i uruchomienie stacji uzdatniania wody w Groblicach, co powinno znacznie poprawić ciśnienie i jakość wody w naszym okręgu, również na groblickich osiedlach.
Na przełom 2018 i 2019 roku, planuje się opracowanie projektu i wykonanie spięcia wodociągów na ulicy Polnej i Pogodnej

8. Cały czas toczą się rozmowy w sprawie sposobu rozwiązania problemu zagrożenia powodziowego zlewni dolnego odcinka Strugi Miłoszowskiej. Na 18 października zaplanowano kolejne spotkanie interesariuszy tego przedsięwzięcia.

O przebiegu prac nad budżetem Gminy na 2018 rok, będę Państwa informowała na bieżąco.

Pozdrawiam,
Anka Schindler,
radna okręgu Grodziszów, Goblice - Durok, Zębice
Tak Zębice bawiły się u schyłku lata
Podczas Zębickiego Babiego Lata Fotorelacja z plenerowej zabawy

Podczas Dożynek Gminnych w Świętej Katarzynie Fotorelacja z uroczystości dożynkowych

Podczas plecenia wieńca dożynkowego w świetlicy Pod Lipami Fotorelacja ze spotkań zespołu SPLOT
Zębicki wieniec dożynkowy w złotych rączkach SPLOTu
W tym roku, temat zębickiego wieńca, mógł być tylko jeden. Czy domyślacie się Państwo jaki to temat?
Od tygodnia, Członkowie SPLOTu formują treść wieńca.
Link do Galerii zdjęć

Skończony wieniec będzie można obejrzeć w Zębicach, w świetlicy Pod Lipami, podczas Zębickiego Babiego Lata (2 września) lub w Świętej Katarzynie, podczas Dożynek Gminnych (3 września).

ZAPRASZAMY!
Finał warsztatów dziennikarskich dla najmłodszych
Zapraszamy do oglądania prac wykonanych przez uczestników warsztatów!
FB projektu Jesteśmy stąd

Link do informacji o finale projektu na portalu Gminy Siechnice
Projekt realizowało


Dofinansowanie Gmina Siechnice
Zębiczanki na XX Dniach Siechnic
Ola - artystka
Ela - rękodzielniczka
Ania - radna