Uwagi Radnej, Sołectwa Zębice i Sulęcin do projektu zmiany Studium i MPZP dla terenów po byłym Zakładzie Utylizacji i Recyklingu Odpadów w Sulęcinie
Pismo do Burmistrza Siechnic z dn. 8 lutego 2018 oraz uzupełnienie do tego pisma z dn. 14 lutego 2018
style='margin:5px' alt='' align='left' />
Uwagi Radnej, Sołectwa Zębice i Grodziszów oraz Stowarzyszenia Teraz Gmina do projektów zmiany Studium i mpzp
Pismo Sołectwa Zębice oraz Stowarzyszenia Teraz Gmina z uwagami do projektu zmiany Studium i MPZP dostępne jest TUTAJ

Uwagi Radnej, Sołectw Grodziszów i Zębice


Oświetlone ulice
Na przełomie roku 2017/2018 lampy oświetliły ulice Prusa 43 - 49 (Zaułek), Zielonej, Dębowej i Prusa przy wylocie na Sulimów.

Nasi sąsiedzi w Groblicach, cieszą się z oświetlenia ulic: Zacisze, Pogodnej i częściowo ulicy Słonecznej.

Mieszkańcy Grodziszowa nadal czekają na budowę oświetlenia ulicy Parkowej. W budżecie Gminy na rok 2018 zostały zarezerwowane środki na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia tej ulicy.
Apel do Burmistrza Siechnic o niezwłoczne podjęcie działań zapobiegajacych ryzyku powodzi na obszarze zlewni dolnego odcinka Strugi Miłoszowskiej
17 grudnia w Grodziszowie oraz 20 grudnia 2017 r. w Zębicach, spotkali się Sołtysi i Rady Sołeckie w/w wsi, przedstawiciel Gminnych Spółek Wodnych i Radna okręgu Grodzszów, Zębice, Groblice - Durok, Uczestnicy spotkań wystosowali apel wzywający Burmistrza Siechnic do podjęcia niezwłocznie działań, które zapobiegną występującemu ryzyku powodzi na obszarze zlewni dolnego odcinka Strugi Miłoszowskiej oraz złożyli wniosek o zabezpieczenie w budżecie gminy Siechnice na 2018 rok środków na ten cel.
Od 2009 r., od powodzi w Grodziszowie i podtopień w Zębicach, reprezentanci lokalnej społeczności zabiegają o kompleksowe rozwiązanie problemu zagrożenia powodziowego w dolnym odcinku Strugi Miłoszowskiej - obręby Grodziszów i Zębice.
W 2016 r., Burmistrz odmówił wsparcia wniosku o modernizację koryta Strugi Miłoszowskiej w dolnym jej odcinku, złożonego we wrześniu 2016 r. w DZMiUW we Wrocławiu przez radną i sołtysów Grodziszowa i Zębic. W końcu września 2017 r., bez uprzedniego lub równoczesnego przeprowadzenia gruntownej konserwacji dolnego odcinka Strugi Miłoszowskiej oraz bez odtworzenia "rowu ulgi" Z-13-1, wykonano gruntowną konserwację, od lat nieczyszczonego, rowu melioracyjnego uchodzącego do Strugi Miłoszowskiej w górnym jej odcinku, co znacznie zwiększyło zagrożenie powodziowe.
Sytuację komplikuje fakt zmiany organizacyjnej funkcjonowania gospodarki wodnej w Polsce. Zadnia dotychczas realizowane przez DZMiUW we Wrocławiu, będzie wykonywać nowotworzona, rozpoczynająca działalność od 1 stycznia 2018 r., jednostka Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Chcemy współdecydować w sprawach dotyczących Naszego otoczenia
4 grudnia, w świetlicy Pod Lipami, spotkali się Sołtysi i Rady Sołeckie Zębic i Sulęcina - Szostakowic oraz członkowie Stowarzyszenia Teraz Gmina.
Uczestnicy spotkania, które zwołała Radna Okręgu, wystosowali pisma do Burmistrza Siechnic wzywające Burmistrza do zachowania prawidłowej kolejności działań w planowaniu zagospodarowania terenu po byłym składowisku odpadów komunalnych w Sulęcinie.


Drugi żywot jednej z Trzech Lip?
W połowie listopada ścięto jedną z Trzech Lip rosnących na skrzyżowaniu ulic; Bolesława Prusa i ... Trzech Lip.
Starostwo, zarządzające zielenią rosnącą przy powiatowych drogach, posadzi nową Trzecią Lipę, na miejscu ściętego drzewa.
My, mamy pomysł na drugi żywot ściętej lipy. Z jej pnia wykonamy rzeźbę, np.: przydrożnego świątka i ustawimy ją w sąsiedztwie nowej i starych lip.

Pień lipy jest już zabezpieczony. Teraz, trzeba go okorować, następnie wysuszyć, a potem ... nadać nową formę.
Wszystko to potrwa na pewno dwa, a może trzy lata.

Zawiązuje się grupa osób, która tym się zajmie. Proszę zgłaszać się do Anki Schindler, tel.: 506 607 834
a.s.

Kalendarz wydarzeń i wynajęć sali w Świetlicy Pod Lipami na 2017
Terminarz wynajęć świetlicy "Pod Lipami"- Imprezy zamknięte

Grudzień 9, 31,
Listopad: 11, 18, 24
Wrzesień: 9, 16
Marzec: 18, 25
Luty: 11
Styczeń: 14, 28


Terminarz wydarzeń otwartych 2017

W poniedziałki i w czwartki - Fitness z pasją Link
W soboty, do końca roku - zajęcia stałe DLA DZIECI w ramach projektu " W koło jest wesoło" Link
20.12 - Zebranie sołtysów, rad sołeckich Zębic i Grodziszowa zwołane przez radną okręgu Link
20.12. - Nabór administratora świetlicy Pod Lipami Link
04.12. - Zebranie sołtysów i rad sołeckich Zębic i Sulęcina - Szostakowic, Stowarzyszenie Teraz Gmina zwołane przez radną okręgu Link
25.11 - Zębickie Andrzejki Link
02.11 - Przygotowania do wiosny - Montowanie platformy pod bocianim gniazdem Link
27.10. - Halloveen PARTY Link
28.09 - Zebranie Wiejskie wsi Zębice Link
02.09 - Zębickie BABIE LATO Link
26.08 - 1.09 - spotkania Zespołu SPLOT Link
28.06 - PREZENTACJE - Finał projektu "Jesteśmy stąd" Link
26.06 - Zębicka NOC ŚWIĘTOJAŃSKA Link
3 - 4.06 - Na Dzień Dziecka ... dwie imprezy Link
28.05 - INWAZJA KLEKOTÓW - Finał projektu "Z bajki w świat" Link
12.05 - CORAZ WIĘCEJ ławeczek w Zębicach Link
09.04, 23.04, 29.04, 7.05, 21.05, 28.05 - WARSZTATY ARTYSTYCZNO-TEATRALNE w ramach projektu "Z bajki w świat" Link
01.04 - Wiosenne SPRZĄTANIE WSI, a po sprzątaniu ognisko Link
28.03, 4.04, 11.04, 25.04, 9.05, 16.05 - WARSZTATY DZIENNIKARSKIE w ramach projektu "Jesteśmy stąd' Link
20.03 - Spotkanie startowe projektu "JESTEŚMY STĄD" Link
18.03 - Spotkanie startowe projektu " Z BAJKI W ŚWIAT Link
04.03 - DZIEŃ KOBIET PO NASZEMU, czyli przy gorącej czekoladzie Link
18.02 - WALENTYNKOWO Link
15. 02 - Zebranie Wiejskie wsi Zębice Link
07.02 - KONSULTACJE społeczne - Obwody szkolne dla dwóch szkół podstawowych w Siechnicach Link
04.02 - AKCJA CHARYTATYWNA - "Budzimy Olka" Link
21.01 - KARNAWAŁOWO Link
06.01 - KOLĘDOWANIE POD LIPAMI
Link
Jesienne przygotowania do wiosny, czyli o ... akcji montowania platformy pod bocianim gniazdem
Dzisiaj, 2 listopada 2017r., rozpoczęliśmy przygotowania do wiosny 2018!

W Zębicach zagościła ekipa Mistrzów z TAURON Polska Energia SA, by zainstalować platformę pod bocianim gniazdem.
Monterzy używając specjalistycznego sprzętu, przeprowadzili skomplikowaną operację montażu platformy.
Na początku, monterzy ściągnęli z słupa gniazdo bocianów
Następnie, zamontowali na słupie platformę


I osadzili na niej bocianie gniazdoAkcja trwała ok. 2 godzin.

A my, czekamy na wiosnę i przylot bocianów!

Link do fotoreportażu z akcji montowania platformy. Zapraszamy do obejrzenia pozostałych zdjęć

Uwagi, w związku z informacją o nowych planach zagospodarowania byłego składowsika odpadów komunalnych w Sulęcinie
Podczas Zebrania Wiejskiego Mieszkańców Zębic (28.09.2017), burmistrz Siechnic, pan Milan Ušák, poinformował o:
"poszukiwaniu przez Powiat Wrocławski działki o powierzchni 1-2 ha na nową lokalizację dla Obwodu Drogowego w Sulimowie i na której miałby zostać utworzony parking dla pojazdów usuniętych z dróg powiatowych".
W grę wchodzi działka w Sulęcinie, sąsiadująca ze zrekultywowaną w kierunku przyrodniczym kwaterą, na byłym składowisku odpadów komunalnych.

W związku z informacją, radna Anna Schindler, sołtys Zębic - Robert Kobberger i sołtys Sulęcina - Szostakowic - Izabela Schayer - Sadowska napisali do Burmistrza pismo, w którym przedstawili uwagi dotyczące tej propozycji.
Zapraszam do zapoznania się z treścią pisma.
Link do pisma, złożonego 4 października
Link do uzupełniającego pismo z dn. 4 października

A.S
Informacja o realizacji inwestycji zaplanowanych na 2017 rok w okręgu: Zębice, Groblice - Durok, Grodziszów
We wrześniu rozpoczęły się prace nad opracowaniem budżetu gminy Siechnice na rok 2018.
Pora, zatem, zdać relację z realizacji przedsięwzięć zaplanowanych na 2017 rok, w okręgu, którego jestem Państwa przedstawicielem.
Informację o planach inwestycyjnych w naszym okręgu na bieżący rok, opublikowałam na tym portalu, 21 stycznia 2017 Link

I tak:
1. Chodnik przy ul.Prusa w Zębcach i przy ul. Kolejowej w Groblicach, od przystanku kolejowego w Zębicach do drogi DK 94 w Groblicach, jest budowany!
.
2. Do końca września będzie zakończona budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zacisze, ul.Pogodnej i Słonecznej w Groblicach!

3. W końcu września rozpocznie się budowa oświetlenia drogowego na ulicy Prusa 43 - 49, na ul. Zielonej oraz na skrzyżowaniu ulic: Prusa i Dębowej w Zębicach. Prace mają być zakończone do końca listopada!

4. SPROSTOWANIE
W sierpniu, zostały zakończone prace przy budowie nowych odcinków sieci wodociągowej na ulicach: Modrzewiowej, Świerkowej, Jodłowej oraz przy drodze prywatnej pomiędzy ulicą Świerkową i Modrzewiową,
a nie,
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, przepompownią ścieków i WLZ na Modrzewiowej, Jodłowej, Świerkowej i ul. Leśnej.
Błędną informację podali przedstawiciele ZGK, którzy podczas zebrania z radnymi, w dniu 19 września 2017 r., na moje, dwukrotnie zadane pytanie o budowę sieci kanalizacyjnej na ul. Leśnej, odpowiedzieli, że prace ukończono w sierpniu b.r... Przepraszam, w ich imieniu!

5. Została wykonana dokumentacja projektowa na potrzeby przebudowy wjazdów na drogę krajową DK 94 w Groblicach (ul. Opolska dz. 322 i 32/3, Słoneczna dz. 335/6, ul. Pogodna dz. 335/1 i 120/5, ul. Polna dz. 324/3 i 148/7 oraz GDDKiA wydała (do tej pory) zezwolenia na przebudowę zjazdu nr 1,3,4). Dokumentacja projektowa i zezwolenia GDDKiA umożliwiają przystąpienie do realizacji przebudowy wjazdów. Złożyłam wniosek o ujęcie tego zadania w budżecie i WPFie Gminy na 2018 rok.

6. Opracowany jest projekt budowy tłuczniowej ścieżki pieszo - rowerowej w pasie drogi DK 94, na odcinku Groblice - os. Jarzębinowe, Urząd czeka na porozumienie z GDDKiA dotyczące ustalenia zakresu prac wykonanych przez Gminę (budowa tłuczniowej ścieżki) i GDDKiA (wylanie dywanika asfaltowego). Nie sadzę, żeby w tym roku doszło do realizacji tego ciągu komunikacyjnego, dlatego złożyłam już wniosek o ujęcie przedsięwzięcia w budżecie i WPFie Gminy na 2018 rok.

7. 19 września, przedstawiciele ZGK Sp. z o. o.. w Siechnicach, potwierdzili informację, że zakończono badania drugiego poziomu wód w Groblicach. Stwierdzono korzystne warunki hydrogeologiczne, duże pokłady wody. W związku z tym, do końca listopada 2018 roku, planuje się ukończenie prac i uruchomienie stacji uzdatniania wody w Groblicach, co powinno znacznie poprawić ciśnienie i jakość wody w naszym okręgu, również na groblickich osiedlach.
Na przełom 2018 i 2019 roku, planuje się opracowanie projektu i wykonanie spięcia wodociągów na ulicy Polnej i Pogodnej

8. Cały czas toczą się rozmowy w sprawie sposobu rozwiązania problemu zagrożenia powodziowego zlewni dolnego odcinka Strugi Miłoszowskiej. Na 18 października zaplanowano kolejne spotkanie interesariuszy tego przedsięwzięcia.

O przebiegu prac nad budżetem Gminy na 2018 rok, będę Państwa informowała na bieżąco.

Pozdrawiam,
Anka Schindler,
radna okręgu Grodziszów, Goblice - Durok, Zębice
Tak Zębice bawiły się u schyłku lata
Podczas Zębickiego Babiego Lata Fotorelacja z plenerowej zabawy

Podczas Dożynek Gminnych w Świętej Katarzynie Fotorelacja z uroczystości dożynkowych

Podczas plecenia wieńca dożynkowego w świetlicy Pod Lipami Fotorelacja ze spotkań zespołu SPLOT