Inwazja ... klekotów!
W niedzielne popołudnie, podczas Finału projektu Z bajki w świat, świetlicę Pod Lipami opanowały ... klekoty!
Ekipa projektu zaprosiła na przedstawienie teatralno - filmowe, zabawy i loterię ... z klekotami w tle!
Było wesoło, dynamicznie, ale nade wszystko ... bocianowo!

Fotograficzna relacja dostępna jest TUTAJ

Projekt realizowało


Dofinansowanie Gmina SiechniceCoraz więcej ławeczek w Zębicach
Spotkaliśmy się na placu "Pod Bocianim Gniazdem", by oznaczyć 10 nowych ławek, które ustawiliśmy wokół grilla i w altanie Pod Strzechą.
Ławki kupili: Sołtys i Rada Sołecka z funduszu Rady Sołeckiej Zębic oraz Zębickie Stowarzyszenie Teraz Gmina ze środków uzyskanych z licytacji prac fotograficznych zorganizowanej podczas ubiegłorocznego Zębickiego Babiego Lata.
Bawiliśmy się do późnej nocy! A wyglądało to tak: LINK
W trosce o LIPĘ !
Jedna z trzech, wiekowych lip,które rosną na skrzyżowaniu ulic B. Prusa i Trzech Lip, usycha. Lipę zaznaczono już do wycięcia. Ostatecznie, uznano, że może odpowiednie przycięcie gałęzi oraz odpowiednia opieka uratują naszą lipę.

Dzisiaj, przycięto suche gałęzie.

Dzisiaj, przypominamy, że nie można do pnia przytwierdzać ogłoszeń, reklam, plakatów, ani za pomocą pinezek, ani tapicerskich zszywek, czy obręczy. LIPA nie jest słupem ogłoszeniowym!

Dzisiaj, wszystkim, którym bliski jest los zębickich lip, dedykujemy fraszkę NA LIPĘ, Jana Kochanowskiego.

Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie!
Nie dojdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie,
Choć się najwyżej wzbije, a proste promienie
Ściągną pod swoje drzewa rozstrzelane cienie.
Tu zawżdy chłodne wiatry z pola zawiewają,
Tu słowicy, tu szpacy wdzięcznie narzekają.
Z mego wonnego kwiatu pracowite pszczoły
Biorą miód, który potem szlachci pańskie stoły.
A ja swym cichym szeptem sprawić umiem snadnie,
Że człowiekowi łacno słodki sen przypadnie.
Jabłek wprawdzie nie rodzę, lecz mię pan tak kładzie
Jako szczep najpłodniejszy w hesperyjskim sadzie.
Fot.: Anna Schindler
Budowa oświetlenia na ulicy Prusa 43 - 49 oraz na ulicy Zielonej
Uchwalą Rady Miejskiej w Siechnicach, z dn. 20 kwietnia 2017 r., został zmieniony zakres zadania dotyczącego budowy oświetlenia w Zębicach.
W bieżącym roku zostanie zrealizowany projekt oświetlenia na ulicy Prusa 43 - 49 - Zaułek oraz będzie rozpoczęta budowa oświetlenia na ulicy Zielonej.
Modernizacja sieci energetycznej średniego napięcia
W kwietniu, Tauron Dystrybucja Oddział Wrocław przystąpił do modernizacji sieci energetycznej średniego napięcia, na odcinku: stacja kolejowa Zębice - miejscowość Sulęcin wraz z odgałęzieniami do Grodziszowa i Zębic.
Istniejąca linia napowietrzna zostanie zastąpiona liniami kablowymi, a słupy zostaną po zakończeniu inwestycji zdemontowane z terenów prywatnych.

Wydział Inwestycji Oddziału Wrocław TD analizuje możliwość połączenia stacji transformatorowych siecią niskiego napięcia, co wydanie zwiększyłoby bezpieczeństwo i niezawodność zasilania w energię elektryczną wskazanego obszaru,
Fot.: Anna Schindler
Bociania para zamieszkała w Zębicach!
W trzecim tygodniu kwietnia 2017 roku, bociania para założyła gniazdo na słupie przy świetlicy Pod Lipami, w starych Zębicach!
Jesteśmy zaszczyceni jej obecnością i założeniem u Nas swojego gniazda!.
Witamy BOĆKOWĄ PARĘ pod ZĘBICKĄ STRZECHĄ jako zwiastun wiosny, wyznacznik płodności, a jej gniazdo, jako symbol szczęścia!

"Szczęśliwy dom, gdzie boćki są!"

Pierwsze zdjęcia bocianiej pary w Zębickiej GALERII
fot.: Anna Schindler
Informacja o zębickich bocianach na portalu Gminy Siechnice
Ruszyły projekty realizowane przez Stowarzyszenie Teraz Gmina w 2017 r. w świetlicy Pod Lipami
Ruszyły dwa projekty realizowane przez zębickie Stowarzyszenie Teraz Gmina: Z bajki w świat oraz Jesteśmy stąd.

Link do strony na Facebooku projektu: Z bajki w świat
https://web.facebook.com/zbajkiwswiat/

Autorzy i realizatorzy projektu: Tadeusz Ratuszniak - aktor Teatru Współczesnego we Wrocławiu oraz Ewa Galica - studentka arteterapii ze Studium Animatorów Kultury we Wrocławiu, przekażą dzieciom, że poznawanie świata przez sztukę może być przyjemnością. Zapraszają na trzy interaktywne, sfabularyzowane działania teatralne, na cykl warsztatów artystycznych, podczas których dzieci przygotują końcowe przedstawienie oraz na finał, czyli prezentację przedstawienia.

Warsztaty będą realizowane w świetlicy Pod Lipami, w Zębicach,
od marca do maja,

Terminarz warsztatów:
09.04.
23.04.
29.04.
07.05.
21.05.
27.05.
28.05. - PREZENTACJA!
* Z powodu braku możliwości wynajęcia świetlicy podczas weekendu 13-14.05 wyznaczony zostanie zastępczy termin.

Zajęcia zaczynają się o godz. 11.00 i trwają ok. 3-4 godziny zegarowe (z przerwami)
Zajęcia są dofinansowane ze środków gminy Siechnice,
Terminarz i plany zajęć dostępne są TUTAJ

Zajęcia odbywają się
w świetlicy
Pod Lipami,
w Zębicach


Facebookowa strona projektu: https://www.facebook.com/Jeste%C5%9Bmy-St%C4%85d-223788921?/

Autorka i realizatorka projektu - Monika Kocięba - Żabska, zawodowo związana z działalnością wydawniczą, zaprasza na cykl zajęć, podczas których uczestnicy, w oparciu oprzeprowadzone wywiady z seniorami z terenu Gminy Siechnice, przygotują teksty oraz ilustracje do książki "Jesteśmy stąd" w formie e -booka. Publikacja dokonań na powiązanych z gmina Siechnice stronach www i profilach Fb.

ZAPRASZAMY!
Kalendarz wydarzeń w świetlicy Pod Lipami na 2017
W 2017 roku, administratorem świetlicy Pod Lipami jest p.Małgorzata Szpruch, tel.: 519 554 403.
W przypadku nieobecności Administratora, Sołtys, p. Robert Kobberger, przejmuje Jego obowiązki, tel.:605 822 317.
Umowy najmu świetlicy spisuje (przed terminem najmu) Sołtys Zębic. tel.:605 822 317

Kalendarz wydarzeń w świetlicy Pod Lipami na 2017


Stawki czynszu za wynajem świetlicy

Zasady korzystania ze świetlicy Pod Lipami w Zębicach 1
Zasady korzystania ze świetlicy Pod Lipami w Zębicach 2
Zasady korzystania ze świetlicy Pod Lipami w Zębicach 3
Inwestycje zaplanowne do realizacji w 2017 roku w okręgu: Zębice, Groblice - Durok, Grodziszów
W budżecie gminy Siechnice na 2017 rok ujęto następujące wydatki inwestycyjne do realizacji w okręgu Zębice, Groblice - Durok, Grodziszów:

1. Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Groblicach oraz przy ul. Prusa w Zębcach, od drogi DK 94 w Groblicach do sieci kolejowej E30 w Zębicach (w ramach programu "Bezpieczna droga - budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego) Link

2.Budowa tłuczniowej ścieżki pieszo - rowerowej w Groblicach, na odcinku: osiedle Jarzębinowe - Siechnice, w ramach wydatków bieżących, w kategorii Drogi publiczne gminne.
Od dn. 20. 04. 2017 r., nazwa inwestycji brzmi ?Budowa tłuczniowej ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Groblice os. Jarzębinowe ? Groblice?, Zmiana opisu inwestycji została zawarta w uchwale nr XXXVII/274/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Siechnice.

3. Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Zielonej w Zębicach, w ramach kategorii budżetowej Rozwój oświetlenia na terenach gminnych.
Uchwalą Rady Miejskiej w Siechnicach, z dn. 20 kwietnia 2017 r., został zmieniony zakres zadania dotyczącego budowy oświetlenia w Zębicach. W bieżącym roku zostanie zrealizowany projekt oświetlenia na ulicy Prusa 43 - 49 - Zaułek oraz będzie rozpoczęta budowa oświetlenia na ulicy Zielonej.

4.Budowa oświetlenia ulicznego na Zaciszu, ul.Pogodnej i Słonecznej w Groblicach, w ramach kategorii budżetowej Rozwój oświetlenia na terenach gminnych.

5. Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy wjazdów na drogę krajową DK 94 w Groblicach, w ramach kategorii Drogi publiczne gminne, z "niewygasów" 2016 roku Link

6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, przepompownią ścieków i WLZ, (kontynuacja wykonania kanalizacji na osiedlu w Zębicach) Wydatek ZGK Sp. z o. o. Link

7. Wykonanie prac przygotowawczych związanych z przyszłą realizacją ul. Łąkowej w Groblicach, w ramach : Budowy dróg i ulic w Gminie.

8. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego, o których samodzielnie decydowały sołectwa:
- Groblice - Durok: zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenach rekreacyjnych przy ul. Kolejowej
- Grodziszów - wyrównanie terenu dz. nr 15 wraz z wywozem i utylizacją odpadów, doposażenie świetlicy w sprzęt audio, zakup tablic ogłoszeń, organizacja pikniku "Grodziszówka
- Zębice - administrowanie świetlicy Pod Lipami i terenami zielonymi, zakup zmywarki, stołów i ław na wyposażenie świetlicy, internet na terenie świetlicy, organizacja wydarzeń Zębicka Noc Świętojańska oraz Zębickie Babie Lato

a.s.
Znamy już terminy wydarzeń zębickich w 2017 roku
Sołtys i Rada Sołecka Zębic, podczas spotkania 5 grudnia, uzgodnili terminy naszych zębickich, cyklicznie organizowanych wydarzeń. na 2017 rok


6 stycznia spotkamy się w Świetlicy "Pod Lipami", by KOLĘDOWAĆ
21 stycznia będziemy się bawić w KARNAWAŁOWYCH RYTMACH
18 lutego będzie nastrojowo, bo WALENTYNKOWO
4 marca PANIE spotkają się PRZY GORĄCEJ CZEKOLADZIE
18 marca - 31 maja - projekt Z BAJKI w ŚWIAT, weekendowe spotkania teatralne dla dzieci
20 marca - 30 czerwca - projekt JESTEŚMY STĄD, warsztaty dziennikarskie dla dzieci i młodzieży
24 czerwca - ZĘBICKA NOC ŚWIĘTOJAŃSKA
2 września - ZĘBICKIE BABIE LATO
Pobocze przy drodze powiatowej, na odcinku od mostu w Grodziszowie do chodnika w Zębicach
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie, w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych, z wydatków bieżących, wykonuje pobocze przy drodze powiatowej na ul. Trzech Lip, na odcinku: od mostu w Grodziszowie do chodnika w Zębicach. Prace mają być zakończone do końca października 2016.