Bociania para zamieszkała w Zębicach!
W trzecim tygodniu kwietnia 2017 roku, bociania para założyła gniazdo na słupie przy świetlicy Pod Lipami, w starych Zębicach!
Jesteśmy zaszczyceni jej obecnością i założeniem u Nas swojego gniazda!.
Witamy BOĆKOWĄ PARĘ pod ZĘBICKĄ STRZECHĄ jako zwiastun wiosny, wyznacznik płodności, a jej gniazdo, jako symbol szczęścia!

"Szczęśliwy dom, gdzie boćki są!"

Pierwsze zdjęcia bocianiej pary w Zębickiej GALERII
fot.: Anna Schindler
Informacja o zębickich bocianach na portalu Gminy Siechnice
Ruszyły projekty realizowane przez Stowarzyszenie Teraz Gmina w 2017 r. w świetlicy Pod Lipami
Ruszyły dwa projekty realizowane przez zębickie Stowarzyszenie Teraz Gmina: Z bajki w świat oraz Jesteśmy stąd.

Link do strony na Facebooku projektu: Z bajki w świat
https://web.facebook.com/zbajkiwswiat/

Autorzy i realizatorzy projektu: Tadeusz Ratuszniak - aktor Teatru Współczesnego we Wrocławiu oraz Ewa Galica - studentka arteterapii ze Studium Animatorów Kultury we Wrocławiu, przekażą dzieciom, że poznawanie świata przez sztukę może być przyjemnością. Zapraszają na trzy interaktywne, sfabularyzowane działania teatralne, na cykl warsztatów artystycznych, podczas których dzieci przygotują końcowe przedstawienie oraz na finał, czyli prezentację przedstawienia.

Warsztaty będą realizowane w świetlicy Pod Lipami, w Zębicach,
od marca do maja,

Terminarz warsztatów:
09.04.
23.04.
29.04.
07.05.
21.05.
27.05.
28.05. - PREZENTACJA!
* Z powodu braku możliwości wynajęcia świetlicy podczas weekendu 13-14.05 wyznaczony zostanie zastępczy termin.

Zajęcia zaczynają się o godz. 11.00 i trwają ok. 3-4 godziny zegarowe (z przerwami)
Zajęcia są dofinansowane ze środków gminy Siechnice,
Terminarz i plany zajęć dostępne są TUTAJ

Zajęcia odbywają się
w świetlicy
Pod Lipami,
w Zębicach


Facebookowa strona projektu: https://www.facebook.com/Jeste%C5%9Bmy-St%C4%85d-223788921?/

Autorka i realizatorka projektu - Monika Kocięba - Żabska, zawodowo związana z działalnością wydawniczą, zaprasza na cykl zajęć, podczas których uczestnicy, w oparciu oprzeprowadzone wywiady z seniorami z terenu Gminy Siechnice, przygotują teksty oraz ilustracje do książki "Jesteśmy stąd" w formie e -booka. Publikacja dokonań na powiązanych z gmina Siechnice stronach www i profilach Fb.

ZAPRASZAMY!
Kalendarz wydarzeń w świetlicy Pod Lipami na 2017
W 2017 roku, administratorem świetlicy Pod Lipami jest p.Małgorzata Szpruch, tel.: 519 554 403.
W przypadku nieobecności Administratora, Sołtys, p. Robert Kobberger, przejmuje Jego obowiązki, tel.:605 822 317.
Umowy najmu świetlicy spisuje (przed terminem najmu) Sołtys Zębic. tel.:605 822 317

Kalendarz wydarzeń w świetlicy Pod Lipami na 2017


Stawki czynszu za wynajem świetlicy

Zasady korzystania ze świetlicy Pod Lipami w Zębicach 1
Zasady korzystania ze świetlicy Pod Lipami w Zębicach 2
Zasady korzystania ze świetlicy Pod Lipami w Zębicach 3
Inwestycje zaplanowne do realizacji w 2017 roku w okręgu: Zębice, Groblice - Durok, Grodziszów
W budżecie gminy Siechnice na 2017 rok ujęto następujące wydatki inwestycyjne do realizacji w okręgu Zębice, Groblice - Durok, Grodziszów:

1. Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Groblicach oraz przy ul. Prusa w Zębcach, od drogi DK 94 w Groblicach do sieci kolejowej E30 w Zębicach (w ramach programu "Bezpieczna droga - budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego) Link

2.Budowa tłuczniowej ścieżki pieszo - rowerowej w Groblicach, na odcinku: osiedle Jarzębinowe - Siechnice, w ramach wydatków bieżących, w kategorii Drogi publiczne gminne.
Od dn. 20. 04. 2017 r., nazwa inwestycji brzmi ?Budowa tłuczniowej ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Groblice os. Jarzębinowe ? Groblice?, Zmiana opisu inwestycji została zawarta w uchwale nr XXXVII/274/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Siechnice.

3. Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Zielonej w Zębicach, w ramach kategorii budżetowej Rozwój oświetlenia na terenach gminnych.
Uchwalą Rady Miejskiej w Siechnicach, z dn. 20 kwietnia 2017 r., został zmieniony zakres zadania dotyczącego budowy oświetlenia w Zębicach. W bieżącym roku zostanie zrealizowany projekt oświetlenia na ulicy Prusa 43 - 49 - Zaułek oraz będzie rozpoczęta budowa oświetlenia na ulicy Zielonej.

4.Budowa oświetlenia ulicznego na Zaciszu, ul.Pogodnej i Słonecznej w Groblicach, w ramach kategorii budżetowej Rozwój oświetlenia na terenach gminnych.

5. Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy wjazdów na drogę krajową DK 94 w Groblicach, w ramach kategorii Drogi publiczne gminne, z "niewygasów" 2016 roku Link

6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, przepompownią ścieków i WLZ, (kontynuacja wykonania kanalizacji na osiedlu w Zębicach) Wydatek ZGK Sp. z o. o. Link

7. Wykonanie prac przygotowawczych związanych z przyszłą realizacją ul. Łąkowej w Groblicach, w ramach : Budowy dróg i ulic w Gminie.

8. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego, o których samodzielnie decydowały sołectwa:
- Groblice - Durok: zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenach rekreacyjnych przy ul. Kolejowej
- Grodziszów - wyrównanie terenu dz. nr 15 wraz z wywozem i utylizacją odpadów, doposażenie świetlicy w sprzęt audio, zakup tablic ogłoszeń, organizacja pikniku "Grodziszówka
- Zębice - administrowanie świetlicy Pod Lipami i terenami zielonymi, zakup zmywarki, stołów i ław na wyposażenie świetlicy, internet na terenie świetlicy, organizacja wydarzeń Zębicka Noc Świętojańska oraz Zębickie Babie Lato

a.s.
Znamy już terminy wydarzeń zębickich w 2017 roku
Sołtys i Rada Sołecka Zębic, podczas spotkania 5 grudnia, uzgodnili terminy naszych zębickich, cyklicznie organizowanych wydarzeń. na 2017 rok


6 stycznia spotkamy się w Świetlicy "Pod Lipami", by KOLĘDOWAĆ
21 stycznia będziemy się bawić w KARNAWAŁOWYCH RYTMACH
18 lutego będzie nastrojowo, bo WALENTYNKOWO
4 marca PANIE spotkają się PRZY GORĄCEJ CZEKOLADZIE
18 marca - 31 maja - projekt Z BAJKI w ŚWIAT, weekendowe spotkania teatralne dla dzieci
20 marca - 30 czerwca - projekt JESTEŚMY STĄD, warsztaty dziennikarskie dla dzieci i młodzieży
24 czerwca - ZĘBICKA NOC ŚWIĘTOJAŃSKA
2 września - ZĘBICKIE BABIE LATO
Pobocze przy drodze powiatowej, na odcinku od mostu w Grodziszowie do chodnika w Zębicach
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie, w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych, z wydatków bieżących, wykonuje pobocze przy drodze powiatowej na ul. Trzech Lip, na odcinku: od mostu w Grodziszowie do chodnika w Zębicach. Prace mają być zakończone do końca października 2016.
Uzgodnienia Burmistrza Siechnic i Starosty Powiatu Wrocławskiego w sprawie budowy chodnika Zębice - Groblice
Podczas spotkania Burmistrza Siechnic i Starostów Powiatu Wrocławskiego, które odbyło się 18 października 2016 r., w Urzędzie Starostwa we Wrocławiu, uzgodniono termin oraz sposób finansowania budowy chodnika Zębice - Groblice. Ustalono, że:
1. Ogłoszenie przetargu i wejście na budowę, nastąpi w 2016 roku.
2. Termin zakończenia budowy chodnika wyznaczono na koniec października 2017 roku.

Budowa chodnika ma być finansowana, pól na pół, przez Powiat Wrocławski i Gminę Siechnice, w ramach Programu "Bezpieczna droga".
Faktyczna wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1 mln 900 tys. zł.. W związku z tym, określono inny, niż dotychczas zakładano, sposób finansowania przedsięwzięcia:

1. W 2016 - 300 tys wykłada Starostwo Powiatowe we Wrocławiu.
Jeśli te środki nie zostaną przez Starostwo wykorzystane w bieżącym roku, to nastąpi ich przesunięcie na rok 2017, jako tzw. "niewygasy".
2. W 2017 - 300 tys. wykłada Starostwo Powiatowe we Wrocławiu oraz 600 tys Gmina Siechnice.
Rada Miejska w Siechnicach, uchwałami z dn. 20 października 2016, w sprawie zmiany budżetu gminy Siechnice na 2016 oraz zmiany WPF gminy Siechnice, zdjęła z tegorocznego budżetu Gminy kwotę 300 tys przeznaczoną na dotację dla Powiatu Wrocławskiego na realizacje Programu "Bezpieczna droga", Kwota ta została przesunęła do kategorii "wolne środki". W WPF, na 2017 rok, Rada zabezpieczyła 600 tys na realizację programu "Bezpieczna droga", w ramach którego ma być budowany chodnik Zebice - Groblice
3. W 2018 - przekazanie Wykonawcy ostatniej transzy przez Starostwo Powiatu Wrocławskiego i Gminę Siechnice, która zabezpieczyła w WPF na 2018 rok, 300 tys. na realizację Programu "Bezpieczna droga".

-Gmina Siechnice liczy na oszczędności przetargowe. Jeśli będą oszczędności przetargowe, to środki te zostaną przeznaczone na jedno z trzech, tak zwanych, "zadań alternatywnych" - budowy chodnika przy ul. Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie, przy ul. Dąbrowskiego w Świętej Katarzynie lub w Zacharzycach.

Więcej informacji na ten temat dostępnych jest TUTAJ, w relacji z sesji RM w Siechnicach z dn. 20 października 2016, podczas której Burmistrz Siechnic wyjaśnia sprawę budowy chodnika Zębice - Groblice

Anna Schindler
Historia budowy chodnika Zębice - Groblice
NAJNOWSZE INFORMACJE o budowie chodnika Zębice - Groblice, od torów kolejowych w Zębicach do DK94 w Groblicach
Podczas spotkania Burmistrza Siechnic i Starostów Powiatu Wrocławskiego, które odbyło się 18 października 2016 r., w Urzędzie Starostwa we Wrocławiu, uzgodniono termin oraz sposób finansowania budowy chodnika Zębice - Groblice. Ustalono, że:
1 - ogłoszenie przetargu i wejście na budowę, "wkopanie pierwszej łopaty", nastąpi w 2016 roku.
2 - Termin zakończenia budowy chodnika wyznaczono na koniec października 2017 roku.

Budowa chodnika ma być finansowana, pól na pół, przez Powiat Wrocławski i Gminę Siechnice, w ramach Programu "Bezpieczna droga". Faktyczna wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1 mln 900 tys. zł.. W związku z tym, określono inny, niż dotychczas zakładano, sposób finansowania przedsięwzięcia:

1. W 2016 - 300 tys wykłada Starostwo Powiatowe we Wrocławiu.
Jeśli te środki nie zostaną przez Starostwo wykorzystane w bieżącym roku, to nastąpi ich przesunięcie na rok 2017, jako tzw. "niewygasy".
2. W 2017 - 300 tys. wykłada Starostwo Powiatowe we Wrocławiu oraz 600 tys Gmina Siechnice.
Rada Miejska w Siechnicach, uchwałami z dn. 20 października 2016, w sprawie zmiany budżetu gminy Siechnice na 2016 oraz zmiany WPF gminy Siechnice, zdjęła z tegorocznego budżetu Gminy kwotę 300 tys przeznaczoną na dotację dla Powiatu Wrocławskiego na realizacje Programu "Bezpieczna droga", Kwota ta została przesunęła do kategorii "wolne środki". W WPF, na 2017 rok, Rada zabezpieczyła 600 tys na realizację Programu "Bezpieczna droga", w ramach którego ma być budowany chodnik Zebice - Groblice
3. W 2018 - przekazanie Wykonawcy ostatniej transzy przez Starostwo Powiatu Wrocławskiego i Gminę Siechnice, która zabezpieczyła w WPF na 2018 rok, 300 tys. na realizację programu "Bezpieczna droga".

-Gmina Siechnice liczy na oszczędności przetargowe. Jeśli będą oszczędności przetargowe, to środki te zostaną przeznaczone na jedno z trzech, tak zwanych, "zadań alternatywnych" - budowę chodnika przy ul. Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie, budowę chodnika przy ul. Dąbrowskiego w Świętej Katarzynie lub budowę chodnika w Zacharzycach.

Więcej na ten temat
TUTAJ, w relacji z sesji RM w Siechnicach z dn. 20 października 2016, podczas której Burmistrz Siechnic wyjaśnia sprawę budowy chodnika Zębice - Groblice

INFORMACJE z 7 października 2016 o budowie chodnika Zębice - Groblice

Już październik, a ogłoszenia o przetargu na budowę chodnika wzdłuż ul. Prusa w Zębicach i wzdłuż ul. Kolejowej w Groblicach, jak nie było, tak nie ma. Pracownicy Starostwa Powiatowego we Wrocławiu uspakajają, że ogłoszenie na pewno się ukaże. Powtarzają tak od lipca.
Zaniepokojeni wydłużającą się przerwą w realizacji projektu, zapytaliśmy Starostę Powiatu Wrocławskiego, pana Romana Potockiego, o przyczyny opóźnienia. Pismo do Starosty dostępne jest TUTAJ.

7 października, w dniu składania pisma w Starostwie, okazało się, że nie ma Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Siechnice i Powiatem Wrocławskim w tej sprawie. Pismo do Burmistrza Siechnic z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji dostępne jest TUTAJ

WCZEŚNIEJSZE INFORMACJE o budowie chodnika Zebice - Groblice

W lipcu 2016 r, Starostwo Powiatu Wrocławskiego, przyjęło złożoną przez projektanta dokumentację budowy chodnika. Ogłoszenie o przetargu miało się ukazać w lipcu (najpóźniej w sierpniu). Informacja o tym, dostępna jest TUTAJ

W listopadzie 2015 r., Burmistrz Siechnic, złożył w Starostwie Powiatu Wrocławskiego "wniosek alternatywny" do wniosku o budowę chodnika Zębice - Groblice w postaci budowy chodników: przy ul. Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie i w Zacharzycach oraz przy ul. Dąbrowskiego, w Świętej Katarzynie Informacje o realizacji wniosku pierwotnego i alternatywnego dostępne sąTUTAJ

W październiku 2015 r, Burmistrz Siechnic złożył w Starostwie Powiatu Wrocławskiego wniosek o budowę chodnika wzdłuż ul. Kolejowej w Groblicach i ul. Prusa w Zębicach (od DK 94 w Groblicach do linii kolejowej E30 w Zębicach), w ramach Programu "Bezpieczna droga". Wniosek został zakwalifikowany do realizacji w 2016 roku.

Anna Schindler
Uwagi mieszkańców Zębic, Stowarzyszenia Teraz Gmina i Sołectwa do projektu zmiany SUiKZP g. Siechnice
Dnia 29 września upłynął termin składania uwag i wniosków do projektu zmiany SUiKZP gminy Siechnice, m.inn., dla części obrębów Radwanice, Siechnice, Prawocin, Zębice, Grodziszów oraz dla części obrębów Sulęcin - Szostakowice, Zębice. Mieszkańcy Zębic mieli okazję zapoznać się z proponowanymi zmianami i rozmawiać o kierunku zmian, również podczas spotkań w dn.:5 i 16 września zorganizowanych przez Annę Schindler, w świetlicy Pod Lipami, 7 września podczas spotkania konsultacyjnego zorganizowanego w Ratuszu przez Urząd Miejski w Siechnicach, 23 września, podczas Zebrania Wiejskiego wsi Zębice z udziałem Burmistrza Siechnic.
Mieszkańcy złożyli uwagi i komentarze do projektu zmiany Studium indywidualnie oraz w piśmie zbiorowym. Uwagi złożyło również Stowarzyszenie Teraz Gmina oraz Sołtys i Rada Sołecka Zębic.
Uwagi mieszkańców Zębic - pismo do Burmistrza i Rady Miejskiej w Siechnicach, podpisane przez mieszkańców Zębic
Uwagi Stowarzyszenia Teraz Gmina - pismo do Burmistrza Siechnic i Rady Miejskiej w Siechnicach
Stanowisko Sołectwa

Anna Schindler
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Radwanice, Siechnice, Prawocin, Zębice, Grodziszów oraz dla części obrębów Sulęcin - Zębice
Szanowni Państwo,

to już ostatnie dni wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla terenów położonych w części obrębów Radwanice, Siechnice, Prawocin, Zębice, Grodziszów oraz dla części obrębów Sulęcin - Zębice
W ramach proponowanych zmian, na terenie Zębic planowane są, m.inn., dwie strefy gospodarcze, nowy przebieg DK 94 (drogi przyspieszonego ruchu) i jeszcze inne zmiany dotyczące funkcji terenów. Projekt zmiany Studium wyłożony będzie do 14 września. Uwagi można zgłaszać do 29 września.
Niżej, link do projektu zmiany Studium
Link do projektu zmiany Studium

ZAPRASZAM na SPOTKANIE w tej sprawie.

Spotykamy się 16 września, w piątek, o godz. 18.30,
w świetlicy Pod Lipami.


Do zobaczenia,
Anna Schindler
Zębice na Dożynkach Gminnych w Świętej Katarzynie
4 września, w niedzielę, odbyły się w Świętej Katarzynie Dożynki Gminne..

Na tę okazję, zębicki Zespół SPLOT w składzie: Janina Hrycyna, Irena Diakowska, Maria Semenowicz, Teresa Zdobylak, Elżbieta Kobberger oraz Robert Kobberger,wykonał wieniec - TORT.
Na Dożynkach, Zębice reprezentowali: Elżbieta i Robert Kobberger, Teresa Zdobylak oraz Mieczysław Brzezicki. Tort, który nieśli w KOROWODZIE DOŻYNKOWYM, był imponujący i ... apetyczny!
Podziękowania dla Zosi, Tosi i Jasia Osieleńców, (i opiekującej się Nimi Magdy), którzy z zapałem nieśli tabliczkę z nazwą naszej miejscowości.

Zdjęcia z uroczystości dożynkowych dostępne są TUTAJ