Uwagi, w związku z informacją o nowych planach zagospodarowania byłego składowsika odpadów komunalnych w Sulęcinie
Podczas Zebrania Wiejskiego Mieszkańców Zębic (28.09.2017), burmistrz Siechnic, pan Milan Ušák, poinformował o:
"poszukiwaniu przez Powiat Wrocławski działki o powierzchni 1-2 ha na nową lokalizację dla Obwodu Drogowego w Sulimowie i na której miałby zostać utworzony parking dla pojazdów usuniętych z dróg powiatowych".
W grę wchodzi działka w Sulęcinie, sąsiadująca ze zrekultywowaną w kierunku przyrodniczym kwaterą, na byłym składowisku odpadów komunalnych.

W związku z informacją, radna Anna Schindler, sołtys Zębic - Robert Kobberger i sołtys Sulęcina - Szostakowic - Izabela Schayer - Sadowska napisali do Burmistrza pismo, w którym przedstawili uwagi dotyczące tej propozycji.
Zapraszam do zapoznania się z treścią pisma.
Link do pisma, złożonego 4 października
Link do uzupełniającego pismo z dn. 4 października

A.S
Informacja o realizacji inwestycji zaplanowanych na 2017 rok w okręgu: Zębice, Groblice - Durok, Grodziszów
We wrześniu rozpoczęły się prace nad opracowaniem budżetu gminy Siechnice na rok 2018.
Pora, zatem, zdać relację z realizacji przedsięwzięć zaplanowanych na 2017 rok, w okręgu, którego jestem Państwa przedstawicielem.
Informację o planach inwestycyjnych w naszym okręgu na bieżący rok, opublikowałam na tym portalu, 21 stycznia 2017 Link

I tak:
1. Chodnik przy ul.Prusa w Zębcach i przy ul. Kolejowej w Groblicach, od przystanku kolejowego w Zębicach do drogi DK 94 w Groblicach, jest budowany!
.
2. Do końca września będzie zakończona budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zacisze, ul.Pogodnej i Słonecznej w Groblicach!

3. W końcu września rozpocznie się budowa oświetlenia drogowego na ulicy Prusa 43 - 49, na ul. Zielonej oraz na skrzyżowaniu ulic: Prusa i Dębowej w Zębicach. Prace mają być zakończone do końca listopada!

4. SPROSTOWANIE
W sierpniu, zostały zakończone prace przy budowie nowych odcinków sieci wodociągowej na ulicach: Modrzewiowej, Świerkowej, Jodłowej oraz przy drodze prywatnej pomiędzy ulicą Świerkową i Modrzewiową,
a nie,
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, przepompownią ścieków i WLZ na Modrzewiowej, Jodłowej, Świerkowej i ul. Leśnej.
Błędną informację podali przedstawiciele ZGK, którzy podczas zebrania z radnymi, w dniu 19 września 2017 r., na moje, dwukrotnie zadane pytanie o budowę sieci kanalizacyjnej na ul. Leśnej, odpowiedzieli, że prace ukończono w sierpniu b.r... Przepraszam, w ich imieniu!

5. Została wykonana dokumentacja projektowa na potrzeby przebudowy wjazdów na drogę krajową DK 94 w Groblicach (ul. Opolska dz. 322 i 32/3, Słoneczna dz. 335/6, ul. Pogodna dz. 335/1 i 120/5, ul. Polna dz. 324/3 i 148/7 oraz GDDKiA wydała (do tej pory) zezwolenia na przebudowę zjazdu nr 1,3,4). Dokumentacja projektowa i zezwolenia GDDKiA umożliwiają przystąpienie do realizacji przebudowy wjazdów. Złożyłam wniosek o ujęcie tego zadania w budżecie i WPFie Gminy na 2018 rok.

6. Opracowany jest projekt budowy tłuczniowej ścieżki pieszo - rowerowej w pasie drogi DK 94, na odcinku Groblice - os. Jarzębinowe, Urząd czeka na porozumienie z GDDKiA dotyczące ustalenia zakresu prac wykonanych przez Gminę (budowa tłuczniowej ścieżki) i GDDKiA (wylanie dywanika asfaltowego). Nie sadzę, żeby w tym roku doszło do realizacji tego ciągu komunikacyjnego, dlatego złożyłam już wniosek o ujęcie przedsięwzięcia w budżecie i WPFie Gminy na 2018 rok.

7. 19 września, przedstawiciele ZGK Sp. z o. o.. w Siechnicach, potwierdzili informację, że zakończono badania drugiego poziomu wód w Groblicach. Stwierdzono korzystne warunki hydrogeologiczne, duże pokłady wody. W związku z tym, do końca listopada 2018 roku, planuje się ukończenie prac i uruchomienie stacji uzdatniania wody w Groblicach, co powinno znacznie poprawić ciśnienie i jakość wody w naszym okręgu, również na groblickich osiedlach.
Na przełom 2018 i 2019 roku, planuje się opracowanie projektu i wykonanie spięcia wodociągów na ulicy Polnej i Pogodnej

8. Cały czas toczą się rozmowy w sprawie sposobu rozwiązania problemu zagrożenia powodziowego zlewni dolnego odcinka Strugi Miłoszowskiej. Na 18 października zaplanowano kolejne spotkanie interesariuszy tego przedsięwzięcia.

O przebiegu prac nad budżetem Gminy na 2018 rok, będę Państwa informowała na bieżąco.

Pozdrawiam,
Anka Schindler,
radna okręgu Grodziszów, Goblice - Durok, Zębice
Tak Zębice bawiły się u schyłku lata
Podczas Zębickiego Babiego Lata Fotorelacja z plenerowej zabawy

Podczas Dożynek Gminnych w Świętej Katarzynie Fotorelacja z uroczystości dożynkowych

Podczas plecenia wieńca dożynkowego w świetlicy Pod Lipami Fotorelacja ze spotkań zespołu SPLOT
Zębicki wieniec dożynkowy w złotych rączkach SPLOTu
W tym roku, temat zębickiego wieńca, mógł być tylko jeden. Czy domyślacie się Państwo jaki to temat?
Od tygodnia, Członkowie SPLOTu formują treść wieńca.
Link do Galerii zdjęć

Skończony wieniec będzie można obejrzeć w Zębicach, w świetlicy Pod Lipami, podczas Zębickiego Babiego Lata (2 września) lub w Świętej Katarzynie, podczas Dożynek Gminnych (3 września).

ZAPRASZAMY!
Finał warsztatów dziennikarskich dla najmłodszych
Zapraszamy do oglądania prac wykonanych przez uczestników warsztatów!
FB projektu Jesteśmy stąd

Link do informacji o finale projektu na portalu Gminy Siechnice
Projekt realizowało


Dofinansowanie Gmina Siechnice
Zębiczanki na XX Dniach Siechnic
Ola - artystka
Ela - rękodzielniczka
Ania - radna
Inwazja ... klekotów!
W niedzielne popołudnie, podczas Finału projektu Z bajki w świat, świetlicę Pod Lipami opanowały ... klekoty!
Ekipa projektu zaprosiła na przedstawienie teatralno - filmowe, zabawy i loterię ... z klekotami w tle!
Było wesoło, dynamicznie, ale nade wszystko ... bocianowo!

Fotograficzna relacja dostępna jest TUTAJ

Projekt realizowało


Dofinansowanie Gmina SiechniceCoraz więcej ławeczek w Zębicach
Spotkaliśmy się na placu "Pod Bocianim Gniazdem", by oznaczyć 10 nowych ławek, które ustawiliśmy wokół grilla i w altanie Pod Strzechą.
Ławki kupili: Sołtys i Rada Sołecka z funduszu Rady Sołeckiej Zębic oraz Zębickie Stowarzyszenie Teraz Gmina ze środków uzyskanych z licytacji prac fotograficznych zorganizowanej podczas ubiegłorocznego Zębickiego Babiego Lata.
Bawiliśmy się do późnej nocy! A wyglądało to tak: LINK
W trosce o LIPĘ !
Jedna z trzech, wiekowych lip,które rosną na skrzyżowaniu ulic B. Prusa i Trzech Lip, usycha. Lipę zaznaczono już do wycięcia. Ostatecznie, uznano, że może odpowiednie przycięcie gałęzi oraz odpowiednia opieka uratują naszą lipę.

Dzisiaj, przycięto suche gałęzie.

Dzisiaj, przypominamy, że nie można do pnia przytwierdzać ogłoszeń, reklam, plakatów, ani za pomocą pinezek, ani tapicerskich zszywek, czy obręczy. LIPA nie jest słupem ogłoszeniowym!

Dzisiaj, wszystkim, którym bliski jest los zębickich lip, dedykujemy fraszkę NA LIPĘ, Jana Kochanowskiego.

Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie!
Nie dojdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie,
Choć się najwyżej wzbije, a proste promienie
Ściągną pod swoje drzewa rozstrzelane cienie.
Tu zawżdy chłodne wiatry z pola zawiewają,
Tu słowicy, tu szpacy wdzięcznie narzekają.
Z mego wonnego kwiatu pracowite pszczoły
Biorą miód, który potem szlachci pańskie stoły.
A ja swym cichym szeptem sprawić umiem snadnie,
Że człowiekowi łacno słodki sen przypadnie.
Jabłek wprawdzie nie rodzę, lecz mię pan tak kładzie
Jako szczep najpłodniejszy w hesperyjskim sadzie.
Fot.: Anna Schindler
Budowa oświetlenia na ulicy Prusa 43 - 49 oraz na ulicy Zielonej
Uchwalą Rady Miejskiej w Siechnicach, z dn. 20 kwietnia 2017 r., został zmieniony zakres zadania dotyczącego budowy oświetlenia w Zębicach.
W bieżącym roku zostanie zrealizowany projekt oświetlenia na ulicy Prusa 43 - 49 - Zaułek oraz będzie rozpoczęta budowa oświetlenia na ulicy Zielonej.
Modernizacja sieci energetycznej średniego napięcia
W kwietniu, Tauron Dystrybucja Oddział Wrocław przystąpił do modernizacji sieci energetycznej średniego napięcia, na odcinku: stacja kolejowa Zębice - miejscowość Sulęcin wraz z odgałęzieniami do Grodziszowa i Zębic.
Istniejąca linia napowietrzna zostanie zastąpiona liniami kablowymi, a słupy zostaną po zakończeniu inwestycji zdemontowane z terenów prywatnych.

Wydział Inwestycji Oddziału Wrocław TD analizuje możliwość połączenia stacji transformatorowych siecią niskiego napięcia, co wydanie zwiększyłoby bezpieczeństwo i niezawodność zasilania w energię elektryczną wskazanego obszaru,
Fot.: Anna Schindler