Jest pojemnik na papier!
W ostatnim tygodniu, na Osiedlu - na skrzyżowaniu ulicy Prusa i Św. Marka, dostawiono kolejny pojemnik na segregowane odpady.
Obok siatkowego pojemnika na plastik i zielonego pojemnika na szkło, stoi pojemnik w kolorze niebieskim, z napisem PAPIER.

Do niebieskiego pojemnika wrzucamy:
gazety, kartki papieru, opakowania papierowe.

Nie wrzucamy:
papieru laminowanego, kartoników na soki, mleko i inne płyny, ponieważ te opakowania zawierają folię i aluminum.Będzie jaśniej!
30 grudnia 2011 r., na ulicy Prusa, na odcinku od stacji kolejowej do trzech lip, zostały zamontowane lampy uliczne!
Lampy jeszcze nie świecą, ale w ciągu dwóch najbliższych tygodni Załad Energetyczny ma je podłączyć.
Fantastycznie pracowała ekipa z firmy PB FON - DRUĆ, która w błyskawicznym tempie uporała się z budową oświetlenia na ulicy Prusa.
Inwestycję finansuje Gmina Siechnice.
Czekamy na "najjaśniejszą" w Zębicach noc w Nowym 2012 Roku.

Świąteczny Czas
Szanowni Państwo,
radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwych Dni w Nowym 2012 Roku,
życzy
Anka Schindler,
Sołtyska Zębic


Trwa remont świetlicy

Od tygodnia trwa remont zębickiej świetlicy. W zakresie modernizacyjnych prac wykonywane są:
- ocieplenie ścian i budynku dachu,
- zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentów,
- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej,
- wymiana instalacji grzewczej z montażem dwufunkcyjnego kotła grzewczego,
- instalacja wentylacyjna,
- malowanie pomieszczeń,
- montaż stojaków rowerowych, grilla obrotowego oraz stołu do ping - ponga.
Remont świetlicy finansowany jest ze środków gminy Siechnice, dofinansowany ze środków LGD - A4, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś IV LEADER oraz ze środków przeznaczonych na inicjatywy społeczne dla sołectwa Zębice.

Po skończeniu prac modernizacyjnych, świetlica zostanie wyposażona w meble, potrzebny sprzęt i monitoring zewnętrzny.
Ten projekt finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi".

Więcej na ten temat w zakładce Aktualności - w artykule "W oczekiwaniu na remont świetlicy"oraz w zakładce Projekty.
Stanowisko Sołtysa i Rady Sołeckiej w sprawie zmiany Studium dla terenów obejmujących części obrębów Radwanice, Siechnice, Prawocin, Zębice, Grodziszów
W związku z Obwieszczeniem Burmistrza Siechnic o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla terenu obejmującego części obrębów Radwanice, Siechnice, Prawocin, Zębice i Grodziszów, Sołtys, Rada Sołecka i Mieszkańcy obecni na zebraniach w dniach: 25 i 27 października 2011 r. wypracowali ustalenia, które Sołtys Zębic, w piśmie z dnia 28 października złożył do Urzędu Miejskiego w Siechnicach z/s w Świętej Katarzynie.
W Załączniku w/w pismo.

Załącznik
Wniosek Sołtysa i Rady Sołeckiej w sprawie zmiany Studium dla terenu obejmujacego części obrębu
Radwanice, Siechnice, Prawocin, Zębice, Grodziszów


Aneks do pisma Sołtysa Zębic z dn. 27 października 2011 r. w sprawie zmiany Studium
Kandydaci do nadania honorowej odznaki "Zasłużony dla rolnictwa"
We wrześniu, na prośbę Burmistrza Siechnic, sołtysi wsi typowali kandydatów do wyróżnienia odznaką honorową "Zasłużony dla rolnictwa".
Z obszaru sołectwa Zębice, jako osoby szczególnie zasłużone w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, zostaly wytypowane dwie osoby: Pani Teresa Zdobylak i pośmiertnie, Pan Kazimierz Gałuszka. Oboje, zarówno wynikami produkcyjnymi osiągniętymi w gospodarstwie, jak i postawą społeczną, wyróżnili się w swoim środowisku.
Odznaka, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 16 lipca 2001 r., w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Rolnictwa", przyznawana jest przez Ministra do spraw rolnictwa, m. in., na wniosek organu jednostki samorządu terytorialnego.
Stanowisko Sołtysa, Rady Sołeckiej Zębic i Sulęcina oraz Stowarzyszenia Teraz Gmina w sprawie zmiany Studium dla terenu obejmującego części obrębu Sulęcin i Zębice
W związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice, Sołtys i Rada Sołecka Zębic oraz Stowarzyszenie Teraz Gmina złożyli wniosek dotyczący zagospodarowania terenu obejmującego część obrębu Sulęcin i Szostakowice i część obrębu Zębice. W załączniku - Wniosek w tej sprawie.

Załącznik
· ASchindler dnia 02.10.2011· Czytaj więcej · 932 czytań ·Drukuj
Jak podzieliliśmy fundusz sołecki na 2012 rok ?
W dniu 20 września, podczas Zebrania Mieszkańców Zębic, jego uczestnicy dyskutowali na temat propozycji przedsięwzięć do zrealizowania w 2012 r., ze środków funduszu sołeckiego. Pojawiło się wiele propozycji. Ostatecznie zapadła konsensusowa decyzja o podziale środków z funduszu sołeckiego. Ustalono, że z tych pieniędzy sfinansujemy:
- budowę letniego ogródka,
- zakup i montaż ławek,
- dwie zębickie imprezy wynikające z rytmu życia przyrody: Zębicka Majówka i Zębickie Babie Lato,
- zatrudnienie pracownika do obsługi bywalców świetlicy.
Poniżej, zatwierdzony przez Zebranie Wiejskie wsi Zębice, Wniosek w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2012 r..
Wniosek w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2012
Wyróżnienie na Dożynkach
W niedzielę, 11 września, w Świętej Katarzynie odbyły się Dożynki Gminne.
Zębicki kosz został wyróżniony przez Burmistrza Siechnic za "żywe elementy" wkomponowane w całość. To Zosia, Tosia, Natalka, Kacper i Jasiu, przyodziani w wianki i kapelusze pełne jesiennych kwiatów i ziół, harmonijnie wypełnili dożynkową kompozycję. Równie wspaniale prezentowała się para młodzieży: Ola i Karol, którzy uczestniczyli w Korowodzie Dożynkowym dźwigając zębicki kosz, który zaprojektowały i wykonały Panie z Zespołu SPLOT.
W oczekiwaniu na remont świetlicy
Czekamy na remont świetlicy. W zakresie prac remontowych przewidziano:
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- docieplenie ścian i dachu budynku,
- zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian,
- modernizację inastalacji grzewczej,
- malowanie,
- wykonanie wentylacji w pomieszczeniach budynku,
- zagospodarowanie terenu poprzez wyposażenie placu w betonowy stół do tenisa, grill obrotowy oraz stojaki rowerowe.

· ASchindler dnia 13.09.2011· Czytaj więcej · 710 czytań ·Drukuj
Koniec sezonu w Kinie "Pod chmurką"
27 sierpnia, w Zębickim Kinie "Pod chmurką" odbyły się ostatnie w tym sezonie projekcje filmów.
O godz. 19.00, dzieci miały okazję obejrzeć animowany film, pt.: "Uciekające kurczaki", a dorośli, o godz. 21.00 oglądali film "Jasminum" w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego.
Repertuar do tegorocznej edycji Zębickiego Kina "Pod chmurką" opracowali: Agnieszka Kubera i Marek Michalik. Oni też w każdą wakacyjną sobotę, począwszy od czerwca otwierali dla Państwa drzwi Kina "Pod chmurką" i prezentowali wybrane przez siebie filmy.
Kino "Pod chmurką" jest integralnym elementem projektu "ZĘBICKIE SPOTKANIA W RYTMIE PÓR ROKU" realizowanego przez Stowarzyszenie Teraz Gmina, a dofinansowanego ze środków Gminy Siechnice.
Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w zakładce Projekty, a zdjęcia w Galerii.