Bieżące remonty dróg w Zębicach
W bieżącym roku, będą naprawiane nawierzchnie dróg przy ulicach: Leśnej, Jodłowej, Spacerowej. Aktualnie, składane są zlecenia na bieżące naprawy.