Zębickie rozmowy o naszych wsiach
6 lutego, w Świetlicy Pod Lipami w Zębicach, Sołtysi, Rady Sołeckie oraz Mieszkańcy Zębic, Grodziszowa i Sulęcina ? Szostakowic spotkali się z Burmistrzem Siechnic, który przyjechał do Zębic z pracownikami Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości oraz Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej.
W wypełnionej po brzegi sali (w spotkaniu uczestniczyło ponad 90 osób!) rozmawialiśmy o aktualnie najważniejszych dla nas sprawach.
1. O budowie parkingu P&R przy przystanku kolejowym w Zębicach.
2. O projektowanej, a nieakceptowanej przez społeczność lokalną, nowej funkcji aktywności gospodarczej dla zrekultywowanej kwatery i terenów ją otaczających w Sulęcinie.
3. O miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Zębic i Grodziszowa.
4. O wejściu firmy działającej w imieniu inwestora Gaz ? System SA, w ramach budowy przyłącza do sieci przesyłowej EC Czechnice w Siechnicach, na pola rolników z Zębic, Grodziszowa, z Sulimowa, bez konsultacji.
5. O przypadkach wpinania ścieków bytowych do kanalizacji deszczowej w miejscowościach, które nie posiadają i długo posiadać nie będą, kanalizacji sanitarnej.
6. O remontach dróg przy ulicy Świętego Marka i ulicy Leśnej w Zębicach.
7. O negatywnej opinii sołectwa Sulęcin - Szostakowice dotyczącej wniosku o wydzierżawienie prywatnemu podmiotowi sulęcińskiego stawu.
8. O wariantach koncepcji technicznej poprawy odwodnienia Grodziszowa.
9. O braku oświetlenia na ulicy Rzemieślniczej w Zębicach i o ?kopciuchach? oraz środkach przeznaczonych przez Gminę na ich wymianę.
Zebranie zorganizowała i przewodniczyła mu radna Anna Schindler
Więcej informacji Notatka Radnej