Wokół opracowywanych aktualnie : budżetu gminy siechnice i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2041
Sołtys, Rada Sołecka i mieszkańcy Zębic, w tym mieszkańcy ul. Świętego Marka, podjęli decyzję o zmianie przeznaczenia środków wskazanych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Siechnice na budowę ulicy Świętego Marka. Złożyli wniosek do Burmistrza i Komisji Budżetowej, żeby kwotę 2 180 000 zł. przeznaczyć na budowę kilku dróg w Zębicach, w tym: ul. Świętego Marka, Leśnej i innych.
Sołectwo tak zadecydowało, ponieważ Burmistrz, w projekcie WPF - w wytypowanych przez siebie miejscowościach, które otrzymały odrębną pulę środków przeznaczonych na przedsięwzięcia drogowe, pominął Zębice.
Zebranie, podczas którego uczestnicy wypracowali decyzję i opracowali wniosek, odbyło się dn. 23 stycznia 2020 r., w świetlicy Pod Lipami w Zębicach, z mojej inicjatywy. Pismo - wniosek do Burmistrza i Rady Miejskiej w Siechnicach o utworzenie w WPFie pozycji: "Budowa dróg i ulic w Zębicach" (analogicznie do wyodrębnionych przez Burmistrza dla innych miejscowości Gminy) i o przesunięcie do niej środków zabezpieczonych na budowę ul. Świętego Marka, złożyli 24 stycznia 2020 r. w Ratuszu.

W poniedziałek, 27 stycznia, spotka się Komisja Budżetu i Finansów, która rozpatrzy ten i inne wnioski. Bez względu na wynik głosowania, gratuluję Mieszkańcom postawy, umiejętności współpracy i zespołowego podejmowania decyzji. Poinformuję Państwa o wynikach głosowania.

W czwartek, 30 stycznia, odbędzie się sesja budżetowa, podczas której Radni będą głosować budżet Gminy na 2020 i WPF na lata 2020 - 2041.
Anna Schindler