Burmistrz Siechnic o terminie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Zębice w rejonie ul. B. Prusa