Kiedy będzie wyłożony mpzp Zębic, etap I ? i inne pytania złożone przez Radną Naszego okręgu podczas sierpniowej sesji
Podczas sierpniowej sesji Rady Miejskiej w Siechnicach, złożyłam do Burmistrza i Rady Miejskiej w Siechnicach,
pytania o:
- termin wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania Zębic, etap I,
- postępy w opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę ul. Świętego Marka w Zębicach
oraz
wniosek w sprawie przyspieszenia terminu ogłoszenia konkursu dla organizacji pozarządowych na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży.