Co niesie budżet Gminy Siechnice na 2019 rok? Jakie inwestycje ujęto w nim do realizacji w miejscowościach Naszego okręgu?
W Groblicach - Duroku, Zębicach, Grodziszowie, Sulęcinie - Szostakowicach, Sulimowie, Ozorzycach, Bogusławicach, Łukaszowicach, Świetej Katarzynie, Kotowicach
GROBLICE - Durok
- wykonanie nakładki bitumicznej i oświetlenia na ulicy Polnej,
- opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń do realizacji ?Budowy tłuczniowej ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Groblice os. Jarzębinowe - Groblice w ciągu drogi krajowej nr 94? (ze środków przesuniętych z 2018 r.), bez realizacji budowy I etapu ścieżki,
- dokończenie utwardzania / wyrównania ulicy Różanej,
- zakup i montaż altanki oraz wykonanie parkingu na placu rekreacyjnym (ze środków funduszu sołeckiego).

ZĘBICE
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy centrum PARK & RIDE przy stacji kolejowej w Zębicach,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Świętego Marka (ze środków - darowizny od podmiotu zewnętrznego),
- utwardzenie terenu pod altaną przy świetlicy ?Pod Lipami? (ze środków funduszu sołeckiego).

GRODZISZÓW
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy Strugi Miłoszowskiej (wkład Gminy przekazany w formie dotacji do 35 tys. zł. do PGW Wody Polskie),
- opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulic: Parkowej, Topolowej, Świerkowej,
- zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej (ze środków funduszu sołeckiego).

W SULĘCINIE - SZOSTAKOWICACH
- remont ulicy Wierzbowej - ukończenie prac do końca maja 2019,
- zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej oraz piaskownicy (ze środków funduszu sołeckiego).

SULIMÓW
- opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia na ul. Zębickiej,
- zakup i montaż drzwi do świetlicy (ze środków funduszu sołeckiego).

OZORZYCE
- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania ul. Krasińskiego i Chrobrego do istniejącego chodnika na wysokości posesji nr 4,
- zakup kostki brukowej (ze środków funduszu sołeckiego)
- budowa oświetlenia na ul. Krasińskiego oraz opracowanie projektu oświetlenia przy drodze w kierunku Bogusławic

BOGUSŁAWICE
- budowa przystanku autobusowego przy ulicy Głównej

ŁUKASZOWICE
- zakup latarni na podwórze koło świetlicy,
- oświetlenie boiska na terenie zielonym (ze środków funduszu sołeckiego).

ŚWIĘTA KATARZYNA
- kontynuacja rozbudowy kompleksu szkolnego wraz z miejscami parkingowymi i zatoką autobusową,
- kontynuacja budowy multimodalnego centrum przesiadkowego,
- remont ul. Polnej oraz przebudowa ul. Powstańców Śląskich - etap II, od posesji 25 do skrzyżowania z ul Główną,
- przełożenie nawierzchni przy ośrodku zdrowia,
- opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji miejscowości.

KOTOWICE
- termomodernizacja budynku SP,
- budowa obiektu oświatowo - kulturalnego,
- remont mostu na ul Odrzańskiej,
- budowa oświetlenia na ul. Pogodnej,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kolejowej oraz Park & Ride przy przystanku kolejowym.

Link do budżetu Gminy Siechnice na 2019 rok http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/dokument,iddok,9587,idmp,263,r,r

OPR.: Anna Schindler