Kiedy zakończenie prac konserwacyjnych na Miłoszowskiej Strudze?
O przyczynach opóźnień i terminie ukończenia prac konserwacyjnych Miłoszowskiej Strugi, informuje kierownik Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej w Urzędzie Miejskim w Siechnicach, Pan Jacek Gierczak:
?W ślad za przeprowadzoną dnia 08 stycznia 2019 r. kontrolą usunięcia usterek w zakresie konserwacji cieku Struga Miłoszowska realizowanej przez PGW Wody Polskie przy współfinansowaniu zadania przez Gminę Siechnice, informuję, że Wykonawca zadania nie wykonał w wyznaczonym terminie wszystkich zobowiązań wskazanych wcześniej podczas czynności odbiorowych. Wycięte zostały pnie po ściętych wcześniej drzewach lecz nie zostało wywiezione drewno i nie został uprzątnięty teren po wycięciu drzew.
Zadanie nie zostało w pełni zrealizowane z powodu braku możliwości wjazdu sprzętu mechanicznego bez spowodowania znaczących szkód w uprawach rolnych na terenach przyległych do rzeki (rozmiękczenie gruntu i grząskość spowodowane opadami atmosferycznymi).
Wyznaczono termin usunięcia usterek (wywiezienie drewna i uprzątnięcie terenu) w chwili wystąpienia warunków meteorologicznych umożliwiających wjazd sprzętu bez spowodowania znaczących szkód niewspółmiernych do korzyści, lecz nie później niż do dnia 28 lutego 2019 r..?

OPR.: Anna Schindler