Wnioski ze szkolenia: Smog - Stop
Dwa wnioski ze szkolenia "STOP - SMOG", w którym niedawno uczestniczyłam: 1) konieczność aktualizacji Programu Ochrony Środowiska .... gminy Święta Katarzyna .... z 2004 r.. Zawarty w nim Program Ochrony Powietrza nie uwzględnia nowych przepisów uchwały antysmogowej dla Dolnego Ślaska przyjętej przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego 30 listopada 2017 roku oraz 2) konieczność opracowania przez Gminę Siechnice mapy drogowej prowadzącej do czystego powietrza.


Anna Schindler

Fot.: Katarzyna Nowak - Pokorny