Udało się!
Ukończono budowę chodnika od stacji kolejowej w Zębicach do skrzyżowania z ul. Opolską w Groblicach. Jeszcze tylko notatka o koniecznych poprawkach.

























Kanalizacja sanitarna na ul. Leśnej będzie wykonana w I kwartale 2019 r..



















Trzecia lipa wróciła na swoje miejsce i znowu rośnie w cieniu swoich starszych sióstr.










A naszym sąsiadom z Groblic, z Osiedla Jarzębinowego, znacznie skróciła się perspektywa oczekiwania na łącznik pieszo - rowerowy. Został rozstrzygnięty przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy tłuczniowej ścieżki pieszo - rowerowej w pasie drogi DK 94 na odcinku Groblice - Osiedle Jarzębinowe. Link
Ogłoszenie o wyborze oferty dostępne jest TUTAJ