Uwagi Radnej, Sołectwa Zębice i Grodziszów oraz Stowarzyszenia Teraz Gmina do projektów zmiany Studium i mpzp
Pismo Sołectwa Zębice oraz Stowarzyszenia Teraz Gmina z uwagami do projektu zmiany Studium i MPZP dostępne jest TUTAJ

Uwagi Radnej, Sołectw Grodziszów i Zębice