Oświetlone ulice
Na przełomie roku 2017/2018 lampy oświetliły ulice w Zębicach:
Prusa 43 - 49 (Zaułek
) - po kilku latach intensywnych zabiegów mieszkańców i sołtyski,
Zielonej, Dębowej i Prusa przy wylocie na Sulimów.

Nasi sąsiedzi w Groblicach, cieszą się z oświetlenia ulic: Zacisze, Pogodnej i częściowo ulicy Słonecznej.

Mieszkańcy Grodziszowa nadal czekają na budowę oświetlenia ulicy Parkowej. W budżecie Gminy na rok 2018 zostały zarezerwowane środki na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia tej ulicy.