Informacja o realizacji inwestycji zaplanowanych na 2017 rok w okręgu: Zębice, Groblice - Durok, Grodziszów
We wrześniu rozpoczęły się prace nad opracowaniem budżetu gminy Siechnice na rok 2018.
Pora, zatem, zdać relację z realizacji przedsięwzięć zaplanowanych na 2017 rok, w okręgu, którego jestem Państwa przedstawicielem.
Informację o planach inwestycyjnych w naszym okręgu na bieżący rok, opublikowałam na tym portalu, 21 stycznia 2017 Link

I tak,
1. Chodnik przy ul.B.Prusa w Zębcach i przy ul. Kolejowej w Groblicach, od przystanku kolejowego w Zębicach do drogi DK 94 w Groblicach, jest budowany!
.
2. Do końca września będzie zakończona budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zacisze, ul.Pogodnej i Słonecznej w Groblicach!

3. W końcu września rozpocznie się budowa oświetlenia drogowego na ulicy Prusa 43 - 49, na ul. Zielonej oraz na skrzyżowaniu ulic: Prusa i Dębowej w Zębicach. Prace mają być zakończone do końca listopada!

4. SPROSTOWANIE
W sierpniu, zostały zakończone prace przy budowie nowych odcinków sieci wodociągowej na ulicach: Modrzewiowej, Świerkowej, Jodłowej oraz przy drodze prywatnej pomiędzy ulicą Świerkową i Modrzewiową,
a nie,
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, przepompownią ścieków i WLZ na Modrzewiowej, Jodłowej, Świerkowej i ul. Leśnej.
Błędna informację podali przedstawiciele ZGK, którzy podczas zebrania z radnymi, w dniu 19 września 2017 r., na moje, dwukrotnie zadane pytanie o budowę sieci kanalizacyjnej na ul. Leśnej, odpowiedzieli, że prace ukończono w sierpniu b.r...
Przepraszam, w ich imieniu!

5. Została wykonana dokumentacja projektowa na potrzeby przebudowy wjazdów na drogę krajową DK 94 w Groblicach (ul. Opolska dz. 322 i 32/3, Słoneczna dz. 335/6, ul. Pogodna dz. 335/1 i 120/5, ul. Polna dz. 324/3 i 148/7 oraz GDDKiA wydała (do tej pory) zezwolenia na przebudowę zjazdu nr 1,3,4). Dokumentacja projektowa i zezwolenia GDDKiA umożliwiają przystąpienie do realizacji przebudowy wjazdów. Złożyłam wniosek o ujęcie tego zadania w budżecie i WPFie Gminy na 2018 rok.

6. Opracowany jest projekt budowy tłuczniowej ścieżki pieszo - rowerowej w pasie drogi DK 94, na odcinku Groblice - os. Jarzębinowe, Urząd czeka na porozumienie z GDDKiA dotyczące ustalenia zakresu prac wykonanych przez Gminę (budowa tłuczniowej ścieżki) i GDDKiA (wylanie dywanika asfaltowego). Nie sadzę, żeby w tym roku doszło do realizacji tego ciągu komunikacyjnego, dlatego złożyłam już wniosek o ujęcie przedsięwzięcia w budżecie i WPFie Gminy na 2018 rok.

7. 19 września, przedstawiciele ZGK Sp. z o. o. w Siechnicach, podczas spotkania z radnymi, potwierdzili informację, że zakończono badania drugiego odwiertu w Groblicach. Stwierdzono korzystne warunki hydrogeologiczne, duże pokłady wody. W związku z tym, do końca listopada 2018 roku, przewiduje się ukończenie prac i uruchomienie stacji uzdatniania wody w Groblicach, co powinno znacznie poprawić ciśnienie i jakość wody w naszym okręgu, również na groblickich osiedlach!.
ZGK zakłada,że na przełomie 2018 i 2019 roku, zostanie opracowany projekt i będzie wykonane spięcia wodociągów na ulicy Polnej i Pogodnej w Groblicach.

8. Cały czas toczą się rozmowy w sprawie sposobu rozwiązania problemu zagrożenia powodziowego zlewni dolnego odcinka Strugi Miłoszowskiej. Na 18 października zaplanowano kolejne spotkanie interesariuszy tego przedsięwzięcia.

O przebiegu prac nad budżetem Gminy na 2018 rok, będę Państwa informować na bieżąco.

Pozdrawiam,
Anka Schindler,
radna okręgu Grodziszów, Groblice - Durok, Zębice