Uzgodnienia Burmistrza Siechnic i Starosty Powiatu Wrocławskiego w sprawie budowy chodnika Zębice - Groblice
Podczas spotkania Burmistrza Siechnic i Starostów Powiatu Wrocławskiego, które odbyło się 18 października 2016 r., w Urzędzie Starostwa we Wrocławiu, uzgodniono termin oraz sposób finansowania budowy chodnika Zębice - Groblice. Ustalono, że:
1. Ogłoszenie przetargu i wejście na budowę nastąpi w 2016 roku.
2. Termin zakończenia budowy chodnika wyznaczono na koniec października 2017 roku.

Budowa chodnika ma być finansowana, pól na pół, przez Powiat Wrocławski i Gminę Siechnice, w ramach Programu "Bezpieczna droga".
Faktyczna wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1 mln 900 tys. zł.. W związku z tym, określono inny, niż dotychczas zakładano, sposób finansowania przedsięwzięcia:

1. W 2016 - 300 tys wykłada Starostwo Powiatowe we Wrocławiu.
Jeśli te środki nie zostaną przez Starostwo wykorzystane w bieżącym roku, to nastąpi ich przesunięcie na rok 2017, jako tzw. "niewygasy".
2. W 2017 - 300 tys. wykłada Starostwo Powiatowe we Wrocławiu oraz 600 tys Gmina Siechnice.
Rada Miejska w Siechnicach, uchwałami z dn. 20 października 2016, w sprawie zmiany budżetu gminy Siechnice na 2016 oraz zmiany WPF gminy Siechnice, zdjęła z tegorocznego budżetu Gminy kwotę 300 tys przeznaczoną na dotację dla Powiatu Wrocławskiego na realizacje programu "Bezpieczna droga", Kwota ta została przesunęła do kategorii "wolne środki". W WPF, na 2017 rok, Rada zabezpieczyła 600 tys na realizację Programu "Bezpieczna droga", w ramach którego ma być budowany chodnik Zębice - Groblice
3. W 2018 - przekazanie Wykonawcy ostatniej transzy przez Starostwo Powiatu Wrocławskiego i Gminę Siechnice, która zabezpieczyła w WPF na 2018 rok, 300 tys. na realizację Programu "Bezpieczna droga".

-Gmina Siechnice liczy na oszczędności przetargowe. ponieważ te środki mogą być przeznaczone na jedno z trzech, tak zwanych, "zadań alternatywnych" - budowę chodnika przy ul. Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie, budowę chodnika przy ul. Dąbrowskiego w Świętej Katarzynie lub w Zacharzycach.

Więcej informacji na ten temat dostępnych jest TUTAJ, w relacji z sesji RM w Siechnicach z dn. 20 października 2016, podczas której Burmistrz Siechnic wyjaśnia sprawę budowy chodnika Zębice - Groblice

Anna Schindler