Historia budowy chodnika Zębice - Groblice
NAJNOWSZE INFORMACJE o budowie chodnika Zębice - Groblice, od torów kolejowych w Zębicach do DK94 w Groblicach
Podczas spotkania Burmistrza Siechnic i Starostów Powiatu Wrocławskiego, które odbyło się 18 października 2016 r., w Urzędzie Starostwa we Wrocławiu, uzgodniono termin oraz sposób finansowania budowy chodnika Zębice - Groblice. Ustalono, że:
1 - ogłoszenie przetargu i wejście na budowę, "wkopanie pierwszej łopaty", nastąpi w 2016 roku.
2 - Termin zakończenia budowy chodnika wyznaczono na koniec października 2017 roku.

Budowa chodnika ma być finansowana, pól na pół, przez Powiat Wrocławski i Gminę Siechnice, w ramach Programu "Bezpieczna droga". Faktyczna wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1 mln 900 tys. zł.. W związku z tym, określono inny, niż dotychczas zakładano, sposób finansowania przedsięwzięcia:

1. W 2016 - 300 tys wykłada Starostwo Powiatowe we Wrocławiu.
Jeśli te środki nie zostaną przez Starostwo wykorzystane w bieżącym roku, to nastąpi ich przesunięcie na rok 2017, jako tzw. "niewygasy".
2. W 2017 - 300 tys. wykłada Starostwo Powiatowe we Wrocławiu oraz 600 tys Gmina Siechnice.
Rada Miejska w Siechnicach, uchwałami z dn. 20 października 2016, w sprawie zmiany budżetu gminy Siechnice na 2016 oraz zmiany WPF gminy Siechnice, zdjęła z tegorocznego budżetu Gminy kwotę 300 tys przeznaczoną na dotację dla Powiatu Wrocławskiego na realizacje Programu "Bezpieczna droga", Kwota ta została przesunęła do kategorii "wolne środki". W WPF, na 2017 rok, Rada zabezpieczyła 600 tys na realizację Programu "Bezpieczna droga", w ramach którego ma być budowany chodnik Zebice - Groblice
3. W 2018 - przekazanie Wykonawcy ostatniej transzy przez Starostwo Powiatu Wrocławskiego i Gminę Siechnice, która zabezpieczyła w WPF na 2018 rok, 300 tys. na realizację programu "Bezpieczna droga".

-Gmina Siechnice liczy na oszczędności przetargowe. Jeśli będą oszczędności przetargowe, to środki te zostaną przeznaczone na jedno z trzech, tak zwanych, "zadań alternatywnych" - budowę chodnika przy ul. Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie, budowę chodnika przy ul. Dąbrowskiego w Świętej Katarzynie lub budowę chodnika w Zacharzycach.

Więcej na ten temat
TUTAJ, w relacji z sesji RM w Siechnicach z dn. 20 października 2016, podczas której Burmistrz Siechnic wyjaśnia sprawę budowy chodnika Zębice - Groblice

INFORMACJE z 7 października 2016 o budowie chodnika Zębice - Groblice

Już październik, a ogłoszenia o przetargu na budowę chodnika wzdłuż ul. Prusa w Zębicach i wzdłuż ul. Kolejowej w Groblicach, jak nie było, tak nie ma. Pracownicy Starostwa Powiatowego we Wrocławiu uspakajają, że ogłoszenie na pewno się ukaże. Powtarzają tak od lipca.
Zaniepokojeni wydłużającą się przerwą w realizacji projektu, zapytaliśmy Starostę Powiatu Wrocławskiego, pana Romana Potockiego, o przyczyny opóźnienia. Pismo do Starosty dostępne jest TUTAJ.

7 października, w dniu składania pisma w Starostwie, okazało się, że nie ma Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Siechnice i Powiatem Wrocławskim w tej sprawie. Pismo do Burmistrza Siechnic z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji dostępne jest TUTAJ

W lipcu 2016 r., Starostwo Powiatu Wrocławskiego, przyjęło złożoną przez projektanta dokumentację budowy chodnika. Ogłoszenie o przetargu miało się ukazać w lipcu (najpóźniej w sierpniu.) Informacja o tym, dostępna jest TUTAJ

W listopadzie 2015 r., Burmistrz Siechnic, złożył w Starostwie Powiatu Wrocławskiego "wniosek alternatywny" do wniosku o budowę chodnika Zębice - Groblice w postaci budowy chodników: przy ul. Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie i w Zacharzycach oraz przy ul. Dąbrowskiego, w Świętej Katarzynie Informacje o o realizacji wniosku pierwotnego i alternatywnego dostępne sąTUTAJ

W październiku 2015 r, Burmistrz Siechnic złożył w Starostwie Powiatu Wrocławskiego wniosek o budowę chodnika wzdłuż ul. Kolejowej w Groblicach i ul. Prusa w Zębicach (od DK 94 w Groblicach do linii kolejowej E30), w ramach Programu "Bezpieczna droga". Wniosek został zakwalifikowany do realizacji w 2016 roku.

Anna Schindle