Uwagi mieszkańców Zębic, Stowarzyszenia Teraz Gmina i Sołectwa do projektu zmiany SUiKZP g. Siechnice
Dnia 29 września upłynął termin składania uwag i wniosków do projektu zmiany SUiKZP gminy Siechnice, m.inn., dla części obrębów Radwanice, Siechnice, Prawocin, Zębice, Grodziszów oraz dla części obrębów Sulęcin - Szostakowice, Zębice. Mieszkańcy Zębic mieli okazję zapoznać się z proponowanymi zmianami i rozmawiać o kierunku zmian, również podczas spotkań w dn.:5 i 16 września zorganizowanych przez Annę Schindler, w świetlicy Pod Lipami, dn.7 września podczas spotkania konsultacyjnego zorganizowanego w Ratuszu przez Urząd Miejski w Siechnicach oraz 23 września, podczas Zebrania Wiejskiego wsi Zębice z udziałem Burmistrza Siechnic.
Mieszkańcy złożyli uwagi i komentarze do projektu zmiany Studium indywidualnie oraz w piśmie zbiorowym. Uwagi złożyło również Stowarzyszenie Teraz Gmina oraz Sołtys i Rada Sołecka Zębic.
Uwagi mieszkańców Zębic - pismo do Burmistrza i Rady Miejskiej w Siechnicach podpisane przez mieszkańców Zębic
Uwagi Stowarzyszenia Teraz Gmina - pismo do Burmistrza Siechnic i Rady Miejskiej w Siechnicach
Stanowisko Sołectwa

Anna Schindler