Wiadomo już, kiedy będzie budowany chodnik na odcinku Zębice - Groblice
W czerwcu, został ukończony projekt techniczny na budowę chodnika wzdłuż ulicy Prusa w Zębicach i wzdłuż ulicy Kolejowej w Groblicach. W tym czasie, Gmina Siechnice i Powiat Wrocławski uzgodniły warunki umowy o współpracy w ramach programu "Bezpieczna droga". Przetarg na wykonanie chodnika Starostwo Powiatowe ogłosi w końcu lipca, po otrzymaniu pozwoleń na budowę. Budowa chodnika rozpocznie się we wrześniu lub w październiku tego roku.
Chodnik będzie budowany w ramach programu poprawy bezpieczeństwa wzdłuż dróg powiatowych, pn.: Bezpieczna droga. Planowany udział Gminy Siechnice w tym projekcie wynosi 50% kwoty zaplanowanej na wykonanie zadania. Gmina zadanie będzie finansowała w okresie dwuletnim. Przedsięwzięcie realizuje Powiat Wrocławski.

Anna Schindler