Co z budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej od DK94 w Groblicach do torów kolejowych w Zębicach?
Ważą się losy budowy chodnika wzdłuż ul. Prusa w Zębicach i ul. Kolejowej w Groblicach. W najbliższych trzech / czterech miesiącach okaże się, czy chodnik Zębice - Groblice będzie wybudowany w bieżącym roku, czy w następnym.

Chodnik będzie budowany w ramach, ogłoszonego przez Powiat Wrocławski, programu poprawy bezpieczeństwa wzdłuż dróg powiatowych, pn.: Bezpieczna droga. Planowany udział Gminy Siechnice w tym projekcie wynosi 50% kwoty zaplanowanej na wykonanie zadania. Całe przedsięwzięcie realizuje Powiat Wrocławski.

Zachęcam do zapoznania się z zestawieniem faktów sprzyjających i zagrażających budowie chodnika w bieżącym roku oraz ze stanowiskiem Burmistrza Siechnic w tej sprawie.
Zestawienie oraz link do wypowiedzi Burmistrza dostępne są TUTAJ

Anna Schindler
radna