Nowy statut sołectwa Zębice
Podczas sesji Rady Miejskiej w Siechnicach, która odbyła się dn. 3 grudnia 2015 r., Rada Miejska przyjęła uchwałę nr XVII/127/15 w sprawie nadania statutu sołectwa Zębice. Załącznikiem do uchwały jest statut sołectwa Zębice dostępny TUTAJ

Prace nad statutami jednostek pomocniczych w gminie Siechnice rozpoczęły się w 2012. Mieszkańcy Zębic czynnie wypracowywali statut Sołectwa. Podczas konsultacji społecznych składali uwagi i wnioski do projektu statutu, z których większość została uwzględniona w nowym statucie. Niestety, nie znalazła zrozumienia i poparcia większości radnych Rady Miejskiej w Siechnicach zgłoszona przez nas potrzeba czynnego uczestnictwa reprezentacji Sołectwa w tworzeniu strategicznych dokumentów Gminy, dotyczących również obszaru Sołectwa.
Mam nadzieję, że z biegiem czasu, praktyka zmieni potrzebę w statutowy zapis.