Modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
W ramach projektu "Modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy" realizowane są następujące prace:
- docieplenie budynku,
- wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego wraz z opaską,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymiana instalacji grzewczej,
- wykonanie instalacji wentylacyjnej,
- malowanie budynku i pomieszczeń,
- wyposażenie terenu wokół świetlicy w grill obrotowy, stół do ping - ponga oraz stojaki rowerowe.
Modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
Projekt finansowany jest:
- ze środków gminy Siechnice,
- ze środków LGD A4, w ramach Programu Rozwój Obszrów Wiejskich, oś IV Leader,
- ze środków przeznaczonych na inicjatywy społeczne dla Sołectwa Zębice.