Zębicki SPLOT dożynkowy
Zamist opisywać, co działo się podczas trzech, wrześniowych spotkań Zespołu SPLOT, zachęcam do obejrzenia fotograficznej relacji z tych spotkań, czyli z plecenia dożynkowego wieńca i relacji z Gminnych Dożynek
Zębicki SPLOT dożynkowy

Wieniec plotła wielopokoleniowa grupa. Przyłączyli się do niej również najmłodsi mieszkańcy Zębic: Kacper, Zosia, Tosia, Jasiu ze swoimi Rodzinami: Osieleńców i Krzyśkowów, które chętnie plotły im wianki na głowy i wspierały w Dożynkowym Korowodzie.
W Korowodzie, Zębice reprezentowała para młodzieży: Ola Szpruch i Karol Kubera, którzy z poświęceniem nieśli kosz jesiennych plonów.
W reprezentacji Zębic, oprócz mieszkańców starych Zębic, znaleźli się również mieszkańcy Osiedla.
Zębicki kosz został wyrózniony przez Burmistrza Siechnic za "żywy element" wkomponowany w całość dożynkowej kompozycji. To Kacper, Zosia, Tosia, Jasiu, w wiankach z kwiatów i w przyozdobionych kapeluszach na głowach, wspaniale wpisali się w tę całość

Zespół SPLOT tworzyły Osoby:
p. Irena Diakowska
p. Janina Hrycyna
p. Paweł Krzysków
p. Cecylia Mazur
p. Jadwiga Przystawska
p. Agnieszka Przystawska
p. Stanisław Przystawski
p. Maria Semenowicz
p. Małgorzata Szpruch
p. Anna Schindler
p. Teresa Zdobylak
p. Grażyna Zdobylak