Wakacje Nieprowincjonalne 2011
W lipcu i w sierpniu realizowałyśmy - Edyta Reszka i Basia Maciejewska - projekt Wakacje nieprowincjonalne, czyli cykl wakacyjnych zajęć dla dzieci w wieku 5-9 lat. Inspiracją był Pakiet "Świat i ja" wydany przez Stowarzyszenie Nowa Idea. Tematy zajęć związane były z rzeczami towarzyszącymi dzieciom w codziennym życiu. Każdemu spotkaniu towarzyszyła różnorodna muzyka, dzieci uczyły się wyrażać swoje emocje, rozpoznawać emocje innych. Namacalnym dowodem zajęć były prace plastyczne wykonane uczestników.
Dzieci miały okazję rozwijać umiejętności współdziałania w grupie, rozwijać relacje oparte na wzajemnym szacunku i akceptacji poprzez zabawy integrujące. Dużą frajdę dzieciom sprawiło wykonanie latawców, które dumnie puszczały na boisku za świetlicą.
Ciekawym elementem było wykonanie reklamy, w której aktorami były dzieci.
Same przekonały się w jaki sposób reklama może pokazywać lub ukrywać prawdę. Dzieci mniej śmiałe zdobyły większą pewność siebie podczas zabaw w teatr.
Bacznie oglądając otaczającą nas przyrodę, zauważyły elementy, których do tej pory nie dostrzegały, wykonując przy tym zdjęcia i układając roślinne kompozycję.
Wspaniała zabawa miała miejsce podczas lepienia z gliny, formowania z niej ciekawych wzorów wg pomysłów małych artystów.
Z dużym zaangażowaniem wykonywały kompozycje z warzyw i owoców, które z ogromnym apetytem zjadały. Dzieci namalowały wspaniałe autoportrety, które były zagadkami dla ich najbliższych podczas finału Wakacji Nieprowincjonalnych. Uczestnicy zajęć zawsze mieli ochotę na zabawę pt. ?Rekin? z wykorzystaniem chusty animacyjnej.
Uśmiech goszczący na twarzach dzieci podczas wszystkich zajęć pozwala nam wierzyć, że były one potrzebną i bardzo lubianą formą spędzania czasu wolnego.
Dziękujemy najmłodszym mieszkańcom Zębic za świetną, wspólną zabawę.

Edyta Reszka,
Basia Maciejewska

Zębickie Wakacje Nieprowincjonalne 2011