Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
W dniach 7 i 8 wrzesnia, przy świetlicy w Zębicach, będzie przygotowane miejsce na odpady wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne. Następna zbiórka będzie zorganizowana inaczej. Samochód będzie dojeżdżał pod zgłoszone wcześniej adresy. Póki co, 7 i 8 (w środę i w czwartek) wielkogabarytowe, elektroniczne i elektryczne odpady składamy w miejscu wyznaczonym przy świetlicy.