Spotkanie z Burmistrzem Siechnic
Spotkanie Sołtysów, Rad Sołeckich, Mieszkańców Zębic, Grodziszowa, Sulęcina - Szostakowic
z Burmistrzem Siechnic, panem Milanem Usakiem.
6 lutego 2020 r., 18.30, Świetlica Pod Lipami w Zębicach
Tematy do omówienia:
- budowa parkingu P&R przy przystanku kolejowym w Zębicach,
- termin wyłożenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zębic,
- zagospodarowanie terenów byłego składowiska i ZUiROK w Sulęcinie,
- budowa i remonty dróg w Zębicach,
- koncepcja poprawy odwodnienia Grodziszowa,
- pytania i wnioski

ZAPRASZAM,
Anna Schindler