Wyniki wyborów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej Zębic
Już po wyborach!

Zgłosiło się dwóch kandydatów na sołtysa: Robert Kobberger oraz Marcin Dębowicz.

Wygrał Robert Kobberger, stosunkiem głosów: 37 / 22.


Skład Rady Sołeckiej:
1. Elżbieta Błońska
2. Monika Kocięba - Żabska
3. Elżbieta Kobberger
4. Marta Majewska
5. Marcin Dębowicz
6. Wojtek Diakowski

Gratulacje dla Sołtysa i nowo wybranej Rady!