Harmonogram zimowej objazdowej zbiórki odpadów
Harmonogram objazdowej zbiórki odpadów

Na początku lutego na terenie naszej gminy odbędzie się objazdowa zbiórka odpadów. Śmieci odbierane będą sprzed posesji lub kontenerów zbiorczych. Zobacz co i kiedy możesz wyrzucić. Zamieszczamy harmonogram zbiórki.


Ulotka informacyjna

W ramach zbiórki możemy pozbyć się:

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (AGD, RTV, itp.),
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
zużytych opon (nie większe niż opony z samochodów osobowych),
odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Nie będą odbierane przeterminowane leki, chemikalia, baterie i akumulatory, części samochodowe.

Najważniejsze zasady zbiórki

Odpady należy wystawić przed posesję dzień przed terminem odbioru w miejscu widocznym i dostępnym przy krawędzi jezdni. W zabudowie wielorodzinnej mieszkańcy zasobów Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych i innych budynków wielorodzinnych, odpady składają obok kontenerów zbiorczych, przy osłonach śmietnikowych.

Worki lub inne opakowania, w których wystawione będą odpady, powinny posiadać odpowiednią wytrzymałość, być zabezpieczone przed wysypaniem, wyciekaniem, skaleczeniem. Odpady wystawione po dniu wywozu lub po przejechaniu pojazdu w danym dniu nie będą odebrane.

Terminy odbioru odpadów:
14 lutego (czwartek) ? Święta Katarzyna
18 lutego (poniedziałek) ? Bogusławice, Łukaszowice, Ozorzyce, Szostakowice,
19 lutego (wtorek) ? Grodziszów, Sulęcin, Sulimów, Zębice,
20 lutego (środa) ? Kotowice, Durok,
21 lutego (czwartek) ? Groblice.

Zbiórka prowadzona jest przez Związek Międzygminny Ślęza-Oława.

Mieszkańcy mogą również korzystać z Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) oraz Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów (mPSZOK) przez cały rok. Więcej informacji w artykule Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 2019 roku.