Dotacje do wymiany pieców na ekologiczne urządzenia grzewcze
Rada Miejska w Siechnicach przyjęła uchwałę o udzielaniu dotacji z budżetu Gminy na wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na ekologiczne urządzenia grzewcze.
Dotacje będą udzielane w kwocie 4 000 zł, również na urządzenia zakupione po 30 czerwca 2017.
REGULAMIN dotacji oraz WNIOSEK o udzielenie dotacji dostępne są TUTAJ, na stronie Gminy Siechnice