Nabór i wyniki naboru na administratora Świetlicy Pod Lipami


Administratorem Świetlicy Pod Lipami w 2018 roku została Katarzyna Polowczyk i Monika Kocięba-Żabska.
Telefon kontaktowy do Administratorek: 795 829 075
Telefon do Sołtysa Zębic- Roberta Kobbergera: 605 822 317

Sołtys Zębic ogłasza nabór na stanowisko administratora Świetlicy Pod Lipami w Zębicach na rok 2018

- Nabór dotyczy mieszkańców Zębic, w tym prowadzących działalność gospodarczą.
- Sołtys i Rada Sołecka Zębic zapraszają zainteresowane ofertą osoby, na rozmowę w dniu 20 grudnia 2017 roku, o godz. 18.00, do Świetlicy Pod Lipami.
- Po zakończeniu rozmów z kandydatami, Sołtys ogłosi wynik naboru

Zakres czynności administratora:
- udostępnianie pomieszczeń świetlicy,
- prowadzenie dokumentacji wynajmu i udostępniania świetlicy oraz aktualizowania kalendarza rezerwacji,
- utrzymanie porządku w pomieszczeniach świetlicy oraz w pasie obejścia budynku,
- dbanie o wyposażenie oraz mienie znajdujące się w świetlicy.

Wynagrodzenie za powyższe czynności ustaliło Zebranie Wiejskie we wrześniu 2017 roku