I etap prac nad projektem budżetu Gminy Siechnice na rok 2012
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Siechnicach z dn. 5 sierpnia 2010 r., w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Burmistrz Siechnic rozpoczął prace nad przygotowaniem projektu budżetu Gminy Siechnice na rok 2012. W związku z tym, w najbliższy wtorek, o godz. 19.00, Rada Sołecka Zębic spotka się w świetlicy, by przygotować wniosek uwzględniający preferowany przez Nasze Sołectwo zakres zadań do wykonania w roku 2012 wraz z uzasadnieniem i wstępnym kosztorysem. Wszystkich zainteresowanych tą sprawę zapraszamy na wtorkowe zebranie Rady Sołeckiej.