Coraz więcej ławeczek w Zębicach
Spotkaliśmy się na placu "Pod Bocianim Gniazdem", by oznaczyć 10 nowych ławek, które ustawiliśmy wokół grilla i w altanie Pod Strzechą.
Ławki kupili: Sołtys i Rada Sołecka z funduszu Rady Sołeckiej Zębic oraz Zębickie Stowarzyszenie Teraz Gmina ze środków uzyskanych z licytacji prac fotograficznych, zorganizowanej podczas ubiegłorocznego Zębickiego Babiego Lata.
Bawiliśmy się do późnej nocy!
A wyglądało to tak: LINK do fotoreportażu