Karnawal POD LIPAMI
W karnawale, w świetlicy Pod Lipami, rozbrzmiewały różne rytmy, ale recepta na fantastyczne spotkania nie zmieniała się: przynosiliśmy swoje ulubione nagrania, potrawy i dobre humory. To zapewniało wspaniałą zabawę do rana!