Rusza budowa chodnika od torów kolejowych w Zębicach do DK w Groblicach!
6 czerwca, spośród trzech złożonych ofert, wybrano najkorzystniejszą - Zakładu Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego z Oleśnicy.
Ogłoszenie najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie przetargowe

Czekamy na rozpoczęcie budowy!

Termin realizacji:
Od dnia zawarcia umowy do dnia 30 kwietnia 2018 roku, w tym,
a) I część - do dnia 30 pażdziernika 2017 roku
b) II część - do dnia 30 kwietnia 2018 roku.