Zebranie Wiejskie wsi Zębice
Dnia 15 lutego 2017 r. (w środę), odbędzie się Zebranie Wiejskie wsi Zębice.
Spotykamy się o godz. 18:30, w świetlicy Pod Lipami.

Program Zebrania:
- Sprawozdanie Sołtysa z działalności za 2016 rok
- Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej Zębic
- Sprawy różne
- Pytania i wnioski mieszkańców Zębic
Zapraszam,
Robert Kobberger
Sołtys Zębic


Podczas Zebrania odbyły się wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej Zębic. W ubiegłym roku, rezygnację zgłosili: p. Wioletta Fitrzyk, p. Anna Schindler, p. Tadeusz Lem. Pan Paweł Krzyśków nie uczestniczył w pracach Rady.

Aktualnie Radę tworzą:
1. Elżbieta Kobberger
2. Jakub Czyżkowski
3. Rafał Jasiński
4. Wojciech Diakowski
5. Monika Kocięba - Żabska
6. Elżbieta Błońska
7. Magdalena Osieleniec
8. Małgorzata Dworkowska

W 2017 roku, administratorem świetlicy Pod Lipami jest p. Małgorzata Szpruch, tel.: 519 554 403. W przypadku nieobecności Administratora, Sołtys przejmuje jego obowiązki. Umowy najmu świetlicy spisuje (przed terminem najmu) sołtys Zębic, p. Robert Kobberger, tel.:605 822 317.