Akcja charytatywna "Budzimy Olka"
4 lutego, o godz. 14.30, w świetlicy Pod Lipami
akcja charytatywna: "Budzimy Olka",
organizowana przez LKS "Szaluna".