Konsultacje społeczne dotyczące projektu podziału obwodów dla szkół podstawowych w Siechnicach od 1 września 2017 r.
Burmistrz Siechnic zaprasza do konsultacji projektu podziału obwodów dla szkół podstawowych w Siechnicach od 1 września 2017 r. z mieszkańcami Siechnic oraz miejscowości Groblice - Durok, Zębice, Sulęcin, Grodziszów, Kotowice.
Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii mieszkańców w/w miejscowości dotyczących nowych obwodów dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach, ul. Szkolna 4 oraz dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach, ul. Świerczewskiego 40, powstałej w wyniku przekształcenia gimnazjum w szkołę podstawową.
Termin rozpoczęcia konsultacji: 26.01.2017 r., termin zakończenia konsultacji: 17.02.2017 r..

Pełna treść komunikatu w tej sprawie dostępna jest TUTAJ, na portalu GMINY SIECHNICE

Jedną z form dialogu społecznego będą zebrania adresowane do mieszkańców Miasta Siechnice i miejscowości Groblice, Durok, Zębice, Grodziszów, Sulęcin, Kotowice.
Zebranie dla mieszkańców Groblic, Zębic, Sulęcina i Grodziszowa odbędzie się w dniu 07.02.2017,, o godz.17.00, w świetlicy Pod Lipami w Zębicach.

Obwody A i B (konsultacje)
Projekt obwodów dla szkół podstawowych w Siechnicach