Teren rekreacji WEDŁUG mieszkańców Zębic
W październiku będzie opracowywana koncepcja projektowa dla zagospodarowania terenu na działce 187/27, przy skrzyżowaniu ulic Prusa i Jodłowej, naprzeciwko osiedlowego parku w Zębicach. Opracowanie ma określić możliwości zagospodarowania działki na cele rekreacji.
Aby dowiedzieć się, jak mieszkańcy chcieliby, żeby wyglądał ten teren, organizujemy konsultacje społeczne, w dniach od 1 września do 25 września. Mieszkańcy odpowiadzą na dwa pytania zadane w ankiecie dostępnej w formie elektronicznej i pisemnej (w skrzynkach pocztowych):
Co Państwo chcieliby, żeby było na tej działce? Czego Państwo nie chcą na tej działce?

Wyniki badania zostaną przekazane architektowi, który opracuje koncepcję projektową zagospodarowania tego terenu.
Odbędzie się warsztat konsultacyjny, podczas którego architekt przedstawi koncepcję projektową, a mieszkańcy będą mieli okazję do wyrażenia opinii o proponowanej koncepcji.
Zapraszam Państwa do udziału w konsultacjach. Link do ankiety znajduje się TUTAJ
Odpowiedzi w formie elektronicznej proszę przesyłać do 25 września.
Ankiety wypełnione pisemnie proszę włożyć do skrzynek na listy

Anna Schindler
Organizatorka konsultacji

Konsultacje są częścią projektu "Zębickie dzianie się w kulturze, w naturze, w społeczności", realizowanego przez Stowarzyszenie Teraz Gmina.