Wyborcza Debata
Kandydaci na Burmistrza Siechnic mieli okazję zaprezentować swoje programy i poglądy mieszkańcom Zębic podczas zorganizowanej debaty przez Sołtyskę Zebic - Annę Schindler i Stowarzyszenie Teraz Gmina.
Debatę prowadziła Anna Schindler. W spotkaniu z kandydatami na Burmistrza Siechnic wzięło udział ponad 100 osób.
Podczas spotkania dobrze zaprezentowali się pan Milan Ušak i pani Barbara Kosterska i to Oni stoczyli w drugiej turze pojedynek o fotel Burmistrza Siechnic. Zwyciężył i nowym Burmistrzem Siechnic został pan Milan Ušak.