Zębickie spotkania w rytmie pór roku - Babie Lato
30 sierpnia, sobota, 2014
g. 18.00 - Nad Zębice znad Wrocławia nadciągają czarne chmury. Dekoracje rozłożone. Stół biesiadny nakryty. Instrumenty muzyków zabezpieczone przed deszczem. Nadzieja, że burza szybko przejdzie.
g. 20.00 - Ostatnie tego dnia krople deszczu. Widok zachodzącego słońca. Muzycy rozpoczynają koncert.
g.20. 15 - Wszystkie stoliki zajęte. Ognisko już rozpalone. Trzydzieścioro dzieci opanowało baloty słomy.
g.20.45 - Tłok przy stole biesiadnym. Na parkiecie pojawia się pierwsza para tancerzy. W Galerii Relacji - tłok.
Od g. 21.00 - Zabawa "na całego"

Wydarzenie przygotowali: Sołtyska i Rada Sołecka Zębic, Stowarzyszenie Teraz Gmina oraz mieszkańcy Zębic, a dofinansowane zostało ze środków funduszu sołeckiego Zębic na 2014.

TUTAJ fotorelacja z Zębickiego Babiego Lata 2014
TUTAJ fotorelacja z przygotowania i z wernisażu Zębickiej Galerii Relacji