Fitness dla pań
Od września 2010 do czerwca 2011 r., z dwumiesięczną przerwą w okresie zimowym, w zębickiej świetlicy odbywały się zajęcia fitness. W zajęciach brały udział panie z Zębic i z sąsiednich miejscowości. Ćwiczenia opracowywała i z wielkim powodzeniem, dwa razy w tygodniu, prowadziła p. Monika Jędrych.
Po wakacyjnej przerwie, na życzenie uczestników, zajęcia zostaną wznowione.
Organizatorem zajęć było Stowarzyszenie Teraz Gmina. Zajęcia opłacały uczestniczki