Jak zagospodarowaliśmy środki z funduszu sołeckiegow 2013
W 2013 roku, po raz pierwszy, z budżetu Gminy Siechnice, wyodrębnione zostały środki na fundusze sołeckie, z których realizowane były przedsięwzięcia służące poprawie jakości życia mieszkańców.
Podstawą prawną funkcjonowania funduszu sołeckiego jest Ustawa o funduszu sołeckim z 20 lutego 2009 roku.

O tym na co zostały przeznaczone w 2013 roku środki w naszym sołectwie, zadecydowali mieszkańcy Zębic podczas zebrania wiejskiego, dn. 26.09.2012 r., zwołanego przez Sołtyskę. Decyzją mieszkańców, środki funduszu sołeckiego, w wysokości 17 071 zł, przeznaczyliśmy na:

- zakup wyposażenia do świetlicy, w tym: zakup lodówki, kuchenki, ekspresu do kawy, stołu bilardowego wraz z akcesoriami.

- Na zatrudnienie (umowa - zlecenie) osoby sprawującej funkcję administratora świetlicy. W 2013 pełniła tę funkcję Pani Maria Semenowicz.

- Na częściowe dofinansowanie Zębickiego Babiego Lata.