NAZWA poszukiwana!
W okresie od października do listopada była POSZUKIWANA NAZWA dla świetlicy w Zębicach. POSZUKIWANIE odbyło się w trzech etapach:
W I etapie, Mieszkańcy proponowali nazwy świetlicy. Zgłosili 15 nazw: STAWISKO, ZAJAZD, ASPEKT, TĘCZA, POD LIPAMI, SPOTYKALNIA, SOłTYSÓWKA, ZęBICKA CHATA, STODOŁA, ZĘBICZANKA, ŚWIETLICZANKA, NA POLANCE, ROSA, POD "13", STODÓŁKA.
W II etapie, uczestnicy spotkania "Model funkcjonowania świetlicy w Zębicach", najpierw uzgodnili kryteria wyboru dwóch spośród "15" zgłoszonych propozycji, a następnie wybrali dwie nazwy: ZEBICZANKę i POD LIPAMI.
W III etapie, mieszkańcy glosowali na jedna z nich.
Zwyciężyła nazwa POD LIPAMI.

POSZUKIWANIE zorganizowała Sołtyska Zębic, która złoży wniosek do Biura RADY MIEJSKIEJ w SIECHNICACH o uchwalenie nazwy świetlicy w Zebicach.

W działaniu uczestniczyło ponad stu Mieszkańców Zębic.

Krótka fotorelacja z działania

28 grudnia 2013 r, podczas Zębickiego Kolędowania, uczestnicy powiesili na ścianie świetlicy drewniany szyld z nazwą Świetlica Pod Lipami.