Jak zagospodarowalismy środki z "Inicjatyw społecznych"
W tym roku, ze środków Gminy Siechnice przeznaczonych na inicjatywy społeczne - 14 000 zł, doposażyliśmy zębicką świetlicę w rolety i zasłony, zrekultywowany został teren wokół świetlicy, a przed świetlicą, zamontowaliśmy stojącą gablotę informacyjną.

- Firma "Roltex" wykonała i zamontowała 16 sztuk tekstylnych rolet.
- Pani Ela Błońska wybrała i przywiozła zasłonki oraz karnisze do świetlicy.
- Firma BedKop dokonała niwelacji terenu wokół świetlicy pod zasianie trawy oraz wykonała ogrodzenie z okrągłych, okorowanych żerdzi.
- Kupiliśmy stojącą gablotę informacyjną "Agora".