Przyszłość - Galeria Marzeń
1. Sołecka PROPOZYCJA zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - rzeka Szaluna
Tutaj
TUTAJ
TUTAJ

2. KONCEPCJA zagospodarowania terenu wokół świetlicy
Tutaj

Koncepcja została opracowana z uwzględnieniem sugestii mieszkańców Zębic. Konsultacje społeczne zorganizowała Sołtyska Zębic. Koncepcja została przyjęta przez Gminę Siechnice. Realizacja nastąpiła w latach 2012 - 2015.

3. PROJEKT Statutu Sołectwa z lutego 2012r.
Tutaj
3. PROJEKT Statutu Sołectwa z maja 2015r.
Tutaj

Nowy statut sołectwa Zębice przyjęty przez Radę Miejską w Siechnicach uchwałą nr XVII/127/15, dn. 3. XII. 2015

Statut Sołectwa Zębice przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Siechnicach 3 grudnia 2015 (pdf)


4. KONCEPCJA zagospodarowania terenu dla dz. 187/27 przy ul. B. Prusa, na osiedlu w Zębicach
Koncepcja zagospodarowania terenu - rysunek
Koncepcja zagospodarowania terenu - opis cz..1
Koncepcja zagospodarowania terenu - opis cz. 2
Koncepcja zagospodarowania terenu - opis cz.3

Koncepcja została opracowana z uwzględnieniem sugestii mieszkańców Zębic. Konsultacje społeczne w tej sprawie zorganizowało Stowarzyszenie Teraz Gmina.
Koncepcja została przyjęta przez Gminę Siechnice.