Sołectwo Zębice - Kontakt
Siedzibą Rady Sołeckiej Zębic jest świetlica Pod Lipami w Zębicach, ul. B. Prusa 13a

Adres e-mailowy Sołtysa Zębic: erakobb@

Adres e-mailowy Radnej Okręgu Zębice, Grodziszów, Groblice - Durok: aanimaa@wp.pl