Sołectwo Zębice - Statut
Nowy statut sołectwa Zębice przyjęty przez Radę Miejską w Siechnicach uchwałą nr XVII/127/15, dn. 3. XII. 2015

Statut Sołectwa Zębice przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Siechnicach 3 grudnia 2015 (pdf)