Sołectwo Zębice - Mieszkańcy

Wszystkich Mieszkańców Zębic zapraszam do prezentowania w tym miejscu SIEBIE, swoich pasji, talentów, osiągnięć. Materiały można przesyłać na adres: marcin.pawlak@zebice.pl


Aktualnie, w Zębicach mieszkają 363 osoby, w tym:


  • w wieku od 0 ? 3 lat - 19 osób,
  • w wieku od 4 ? 7 lat - 15 osób,
  • w wieku od 8 ? 12 lat - 16 osób,
  • w wieku od 16 ? 18 lat - 16 osób,
  • w wieku od 19 ? 25 lat - 45 osób,
  • w wieku od 26 ? 49 lat - 128 osób,
  • w wieku od 50 ? 110 lat -108 osób.

Liczba mieszkańców Zębic stale powiększa się. Sprowadzają się tu nowi mieszkańcy, głównie z Wrocławia, ale rodzą się też dzieci w rodzinach od lat zamieszkałych w Zębicach. Tylko w pierwszym półroczu 2011 r., urodziło się w Zębicach pięcioro dzieci.


Mieszkańcy wykonują rozmaite zawody. Rolnicy, urzędnicy państwowi i samorządowi, przedsiębiorcy, pedagodzy, psycholodzy, prawnicy, geodeci, architekci krajobrazu, inżynierowie, kulturoznawcy, sportowcy i inni tworzą bogatą paletę potencjałów zębickiej Społeczności.