Sołectwo Zębice - Sołtys i Rada Sołecka
Radna Okręgu Zębice, Grodziszów, Groblice - Durok w kadencji 2014 - 2018: Anna Schindler, tel: 506607834, e-mail: aanimaa@wp.pl

Sołtys Zębic od maja 2016 r. - Robert Kobberger, tel.: 605 822 317

Rada Sołecka Zębic
 • 1. Jakub Czyżkowski
 • 2. Elżbieta Błońska
 • 3. Małgorzata Dworkowska
 • 4. Elżbieta Kobberger
 • 5. Wojciech Diakowski
 • 6. Magdalena Osieleniec
 • 7. Rafał Jasiński
 • 8. Monika Kocięba - Żabska

 • Sołtys Zębic od maja 2015 do maja 2016 - Tomasz Osieleniec

  Rada Sołecka Zębic
 • 1. Magdalena Osieleniec
 • 2. Wioletta Fitrzyk
 • 3. Elżbieta Błońska
 • 4. Tadeusz Lem
 • 5. Małgorzata Dworkowska
 • 6. Paweł Krzyśków
 • 7. Anna Schindler

 • Sołtyska Zębic w latach 2010 - 2015 - Anna Schindler - tytuł Sołtysa Roku Dolnego Śląska w 2013 roku

  Rada Sołecka Zębic
 • 1. Elżbieta Błońska
 • 2. Małgorzata Dworkowska
 • 3. Wioleta Fitrzyk
 • 4. Tadeusz Lem
 • 5. Cecylia Mazur
 • 6. Magdalena Osieleniec
 • 7. Teresa Zdobylak
 • 8. Jerzy Wnęk


 • Wywiad z Anną Schindler - Sołtyską, 2010 r.

  Wywiad z Anną Schindler - Sołtyską Roku 2013