Stowarzyszenie Teraz Gmina - Kontakt
Adres e-mailowy Przewodniczącej Stowarzyszenia: aanimaa@wp.pl,
tel.: 506 607 834

www.zebice.pl

Adres korespondencyjny:
Stowarzyszenie Teraz Gmina
ul. B. Prusa 40, Zębice
55-010 Święta Katarzyna